Suomalaisten luottamus poliisiin on korkealla tasolla. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Poliisiylijohtaja: Teemme kaikkemme ollaksemme luotettavia

Tutkimuksen mukaan poliisia pidetään luotettavana, vaikka 40 prosenttia vastanneista uskoo poliisin toimintaan liittyvän korruptiota tai epäeettisyyttä.

Tuoreen poliisibarometrin mukaan 95 prosenttia vastanneista pitää poliisia luotettavana. Tulos sopii tutkimusten mukaan hyvin linjaan, jonka mukaan Suomessa luottamus viranomaistahoihin ja keskeisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin on pysynyt korkealla jo vuosia.

– Luottamus ansaitaan päivittäin sen perusteella miten kohtaamme ja kohtelemme asiakkaitamme, ja miten poliiseina myös itse noudatamme tinkimättömästi lakia niin virantoimituksessa kuin vapaa-aikanamme, toteaa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen tiedotteessa.

– Luottamuksen kannalta (Jari) Aarnion tapauksen selvittäminen on tärkeää. Toimintatapoja on jo muutettu. Teemme kaikkemme ollaksemme luotettavia, poliisiylijohtaja sanoo.

Vastanneista jopa 40 prosenttia piti kuitenkin melko tai erittäin todennäköisenä, että poliisin toimintaan liittyy korruptiota tai epäeettistä toimintaa. Vuosien 2012 ja 2014 aikana kansalaisten arviot korruption esiintymisestä muuttuivat merkittävästi kriittisempään suuntaan. Vuosina 2007-2012 vastaava lukema oli noin 26-27 prosenttia.

Kyselyn vastaajat määrittelivät poliisin tärkeimmiksi tehtäviksi kiireellisiin hälytyksiin vastaamisen, väkivaltarikosten selvittämisen ja torjumisen, kotiväkivaltaan puuttumisen ja terrorismin torjunnan. Vastaajat arvioivat poliisin onnistuneen näissä tehtävissä paremmin kuin muissa tehtävissään.

– Poliisit ovat priorisoineet toimintaansa oikein ja hoitaneet kansalaisten kannalta tärkeimmät tehtävät erinomaisesti, sanoo sisäministeri Kai Mykkänen tiedotteessa.

86-87 prosenttia vastanneista uskoo poliisin toimivan kunnioittavasti ja tekevän oikeudenmukaisia ja puolueettomia päätöksiä. Lähes viidesosa vastanneista oli kuitenkin sitä mieltä, että poliisi tekee toisinaan myös virheitä. Kyselytutkimuksen perusteella vastaajat kokivat, että poliisi tekee virheitä erityisesti liikennerikkomusten arvioinneissa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt