Poliisin tarkastusvaltuuksia yleisötilaisuuksissa lisätään

Sisäministeriö on asettanut säädöshankkeen poliisin tarkastustoimivaltuuksien lisäämisestä yleisötilaisuuksissa.

Hankkeen tavoitteena on yleisötilaisuuksien yleisen järjestyksen ja turvallisuuden lisääminen kattavampien turvallisuustarkastusten avulla.

Poliisi voisi esimerkiksi huumekoirien avulla tehtävillä tarkastuksilla estää ennalta huumausaineiden kulkeutumista musiikkifestivaalialueille ja muihin vastaaviin massatilaisuuksiin.

Jos yleisötilaisuuteen liittyy turvallisuusuhkia, poliisilla on jo nykyisten poliisilain säännösten nojalla oikeus tehdä turvallisuustarkastus sen varmistamiseksi, ettei tilaisuuteen osallistuvalla ole hallussaan sellaisia esineitä tai aineita, joilla voidaan aiheuttaa vaaraa tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden turvallisuudelle. Tarkastuksen toimittamisessa voidaan käyttää apuna koulutettua koiraa.

Säännöksissä on kuitenkin havaittu täydennystarpeita muun muassa huumausainerikostorjunnan osalta. Muutostarpeet koskevat erityisesti sitä, missä tarkoituksessa ja missä tilanteissa poliisi voi tehdä turvallisuustarkastuksen.

Myös muille hallinnonaloille on säädetty lakeja, joiden perusteella viranomaiset voivat tehdä rajoitetusti tarkastuksia ilman erillistä rikosepäilyä. Esimerkiksi tulli- ja rajavartioviranomaiset voivat käyttää tehtäviinsä liittyvissä tarkastuksissa huumausaineiden etsimiseen koulutettua koiraa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt