Poliisi valvoo. LEHTIKUVA/ONNI OJALA

Poliisi valvoo tienkäyttäjiä torstaina

Niin sanottujen suojattomien tienkäyttäjien turvallisuutta liikenteessä valvotaan tehostetusti.

Valvontaa suunnataan moottorikäyttöisten ajoneuvojen, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja kevyen sähköajoneuvon kuljettajiin ja heidän liikennekäyttäytymiseensä.

Valvontapäivänä puututaan myös suojattomien tienkäyttäjien liikkumista haittaavaan ja vaarantavaan pysäyttämiseen ja pysäköintiin.

Valvonnassa keskitytään liikennevalojen noudattamiseen, pyöräilijöiden ja kevyen sähköajoneuvon kuljettajien jalkakäytävillä ajamiseen sekä kaikkien tiekäyttäjäryhmien väistämissääntöjen noudattamiseen suojateillä ja risteyksissä.

Risteysalueille painottuva väistämissääntöjen valvonta kohdennetaan pääasiassa moottorikäyttöisiin ajoneuvoihin.

– Tavoitteena on lisätä liikenneturvallisuutta etenkin suojateillä ja pyöräteiden jatkeilla. Täten valvontapäivänä puututaan myös suojattomien tienkäyttäjien liikkumista haittaavaan ja vaarantavaan pysäyttämiseen ja pysäköintiin, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo.

Hänen mukaansa valvonnassa puututaan pääasiassa tapauksiin, jossa ajoneuvoa on laittomasti pysäytetty tai pysäköity jalkakäytävälle, suojatielle, pyörätielle tai pyöräkaistalle, pyörätien jatkeelle tai viiden metrin matkalla ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai risteävää pyörätien jatketta.

Suojattomien osuus tieliikenteen kuolonuhreista suuri

Suojattomien tienkäyttäjien – jalankulkijat ja kaksipyöräisten kuljettajat – osuus tieliikenteen kuolonuhreista Euroopan unionissa oli 47 prosenttia vuonna 2017. Suomessa määrä oli 34 prosenttia vuonna 2020.

– Tästä syystä näiden tienkäyttäjäryhmien turvallisuuden tulee olla jatkuvasti liikenneturvallisuustyön keskiössä. Poliisin valvontapäivä tähtääkin erityisesti onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseen, Kallio sanoo.

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan viime vuonna tieliikenteessä loukkaantui noin 560 pyöräilijää sekä noin 300 jalankulkijaa ja mopoilijaa.

– On kuitenkin hyvä huomioida, että kaikki pyöräilijöiden onnettomuudet, varsinkaan ns. yksittäisonnettomuudet, joissa ei ole muita osallisia, eivät tule poliisin tietoon ja eivät täten päädy viralliseen tilastoon. Eli loukkaantuneiden määrä on suurempi kuin ns. virallinen tilasto, Kallio muistuttaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt