Poliisi paljastaa: 2 300 Suomen ”kadonneista” turvapaikanhakijoista on tavattu Euroopassa

Iso osa vastaanottojärjestelmän piiristä hävinneistä turvapaikanhakijoista on poliisin arvion mukaan lähtenyt maasta.

– Näistä meiltä kadonneista Suomesta turvapaikkaa hakeneista (eli niin sanottuja Dublin-tapauksia) on havaittu muissa Euroopan maissa suunnilleen 2 300 vuoden 2016 alun jälkeen. Voidaan olettaa, että iso osa näistä, jotka vastaanottopalveluiden piiristä ovat kadonneet, on lähtenyt maasta, poliisitarkastaja Mia Poutanen poliisihallituksesta kertoo Verkkouutisille.

Noin 5 000 Suomeen 2015–2016 tulleista turvapaikanhakijoista on uutisoitu hävinneen järjestelmän piiristä. Heidän olinpaikkansa ei siis ole enää ollut viranomaisten tiedossa. Aiemmin julkisuudessa ei ole kerrottu, että noin puolet ”kadonneista” on jo tavattu muualla Euroopassa.

Vastaanottopalveluiden piiristä poistettuja, eli henkilöitä, joiden oikeus vastaanottopalveluihin on päättynyt ja joita poliisi ei kykene palauttamaan, oli maahanmuuttoviraston mukaan Suomessa viime viikolla 595. Osa heistä on voinut hakea turvapaikkaa uudestaan uusilla perusteilla.

Viime aikoina puhuttaneesta laittomasti maassa oleskelevien määrästä ei luonnollisesti ole tarkkaa tietoa. Osviittaa saa kuitenkin keskusrikospoliisin seuraamasta laittomasti maassa tavattujen määrästä. Sillä tarkoitetaan henkilöä joka syystä tai toisesta on tekemisissä viranomaisten kanssa ja paljastuu laittomasti maassa olevaksi.

Mia Poutasen mukaan laittomasti maassa tavattuja on ollut jo pitkään vuosittain kolmisen tuhatta. Määrässä ei ole tapahtunut piikkiä vuonna 2015 alkaneesta turvapaikanhakija-aallosta huolimatta. Luvut ovat itse asiassa olleet hieman tavallista alhaisempia tänä ja viime vuonna. Viime vuonna tavattiin 2 300 laittomasti maassa olevaa. Tänä vuonna heitä oli kesäkuun loppuun mennessä noin 1 100.

– Minun ymmärrykseni on se, ettei Suomi ole kauhean houkutteleva paikka laittomalle maassa oleskelulle. Meillä on järjestäytynyt yhteiskunta, jossa tällaiseen laittomaan maassa oleskeluun puututaan – valvotaan ja pyritään hoitamaan maasta poistamiset. Olemme aika tehokkaita maastapoistamispäätösten toimeenpanijoina. Nämä viestit kulkevat myös laittomasti oleskelevien joukossa, Poutanen sanoo.

Hän uskoo, että myös Suomen ilmastolla on vaikutusta asiaan.

Moni on ilmaissut huolensa laittomasti maassa olevien mahdollisuudesta joutua rikosten uhreiksi. Toiset taas pitävät heitä turvallisuusuhkana.

Kohtaako viranomainen laittomasti maassa oleviin kohdistuvaa rikollisuutta tai heidän tekemäänsä rikollisuutta?

– Tyypillisin rikollisuustilastoissa näkyvä ryhmä laittomasti maassa tavattuja on maahantulokiellossa olevat EU-kansalaiset. He ovat saaneet maahantulokiellon tehtyään Suomessa rikoksia. Heidät on poistettu maasta ja he tulevat takaisin tänne maahantulokieltoa rikkoen.

– Uskon, että tänne laittomasti jäävällä (turvapaikanhakijoina maahan tulleista) on muita ihmisiä suurempi riski joutua rikollisryhmien hyväksikäyttämäksi. Toisaalta jos elää yhteiskunnan ulkopuolella, on myös isompi riski ajautua hankkimaan elantonsa rikollisin keinoin.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt