Kemijoki Oy:n omistama Ossauskosken vesivoimalaitos Kemijoessa. LEHTIKUVA / KAISA SIREN

Pohjolan Voima: Energia-alan vaikuttajat haluavat turvata vesivoiman toimintaedellytykset

Vesivoima vastaa yli 70-prosenttisesti vuorokauden sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisesta, muistuttaa Pohjolan Voima.

Energia-alan vaikuttajat antavat vahvan tukensa vesivoimalle ja kotimaiselle säätövoiman tuotannolle, kertoo Pohjolan Voima teettämän selvityksen perusteella.

Vesivoima on vaikuttajaselvityksen mukaan aurinko-, tuuli- ja bioenergian jälkeen neljänneksi suosituin sähköntuotantomuoto. Vastaajista yli 60 prosenttia piti kotimaisen säätövoiman, kuten vesivoiman, lisäämistä tärkeimpänä keinona varautua tuotannon ja kysynnän vaihteluihin.

– Viimeaikaisten tutkimusten tulokset tunnustavat vesivoiman keskeisen roolin. Tätä mieltä ovat sekä päättäjät, kansalaiset että Pohjolan Voiman vesivoimayhtiön PVO-Vesivoiman vaikutusalueen ihmiset, toteaa toimitusjohtaja Lauri Virkkunen Pohjolan Voimasta.

Suomessa tuotetaan sähköstä nykyisin noin 20 prosenttia vesivoimalla. Vesivoima vastaa keskimäärin yli 70-prosenttisesti vuorokauden sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisesta eli säädöstä.

– Aurinko- ja tuulisähkön kasvu korostaa sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisen tärkeyttä. Tulevaisuudessa sähköjärjestelmän tasapainottamiseen osallistuvat vesivoiman tuotannon lisäksi kulutuksen joustaminen ja kehittyvät varastointiratkaisut. Kaikilla näillä keinoilla on oma paikkansa sähköjärjestelmän tasapainottamisessa, jatkaa Virkkunen.

Energia-alan vaikuttajat haluavat Pohjolan Voiman mukaan myös turvata vesivoiman toimintaedellytykset. Tärkeimpinä keinoina 41 prosenttia vastaajista pitää sähkömarkkinoiden markkinaehtoisuuden vahvistamista. Lähes puolet kaikista vastaajista ja tutkijoista yli 70 prosenttia on sitä mieltä, että tukea tulisi antaa teknologianeutraalisti kaikille uusiutuville energialähteille.

Aula Research selvitti Pohjolan Voiman toimeksiannosta suomalaisten energia-alan vaikuttajien näkemyksiä energiajärjestelmän tulevaisuudesta. Haastattelututkimuksella lähestyttiin 367 keskeistä energiapolitiikan päättäjää ja vaikuttajaa. Tutkimukseen vastasi 31 prosenttia siihen kutsutuista henkilöistä.

Pohjolan Voima arvioi lisäksi, että vesivoimalla on vahva kannatus myös paikallisesti. PVO-Vesivoiman Taloustutkimuksella teettämän tuoreen yrityskuvatutkimuksen mukaan vesivoiman toiminta-alueen asukkaat suhtautuvat myönteisesti vesivoimaan. Selkeä enemmistö mieltää vesivoiman erinomaiseksi sähkön tuotantotavaksi. Kaksi kolmasosaa on myös sitä mieltä, että vesivoiman osuutta sähkön tuotannossa voisi lisätä.

Aiemmin keskiviikkona ympäristöjärjestö WWF otti voimakkaasti kantaa vesivoimaa vastaan ja ilmoitti torjuvansa jyrkästi ajatuksen sen nostamisesta uusiutuvan energiantuotannon tukien piiriin.

Lue myös:

”Vesivoima on tuhoisin uusiutuvan energian tuotantomuoto”

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt