MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Pohjois-Suomen hotelleista ja kylpylöistä liki kolmannes konkurssiuhassa

MaRan jäsenkyselyn tulokset olivat yritysten ja niiden työntekijöiden kannalta kylmääviä.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n jäsenkyselyssä 55 prosenttia yrityksistä kertoi menettävänsä vähintään puolet liikevaihdostaan tulevalla talvikaudella.

Yli 40 prosenttia yrityksistä vähentää henkilöstömääräänsä ainakin puolella.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan talvikausi ei ole vielä kokonaan menetetty, sillä lähes 70 prosenttia yrityksistä katsoi, että ainakin 30 prosenttia ulkomaalaisista asiakkaista olisi saatavissa, jos karanteenivaatimuksista luovuttaisiin pian ja yksi lähtömaassa otettu negatiivinen koronatesti riittäisi.

– Jäsenkyselyn tulokset olivat yritysten ja niiden työntekijöiden kannalta kylmääviä. Ne olivat kuitenkin siinä mielessä lohdullisia, että hallitus voi pelastaa vielä osan tulevasta talvikaudesta tekemällä nopeasti päätöksiä, jotka mahdollistavat ulkomaalaisten saapumisen Suomeen, Lappi sanoo.

Hänen mukaansa näillä päätöksillä on kuitenkin kiire, sillä nykyinen epäselvä tilanne on pysäyttänyt matkojen myynnin ja aiheuttaa viikoittain tuhansien matkojen peruutuksia.

– Jo useassa EU-maassa käytössä oleva yhden lähtömaassa otetun negatiivisen koronatestin mallin tulisi oikeuttaa matkustamaan Suomeen ilman karanteenia myös sellaisista maista, joissa ilmaantuvuusluku on yli 25 sataatuhatta asukasta kohti, Lappi toteaa.

Perustuslakivaliokunta katsoi torstaina lausunnossaan, että matkustusrajoituksia koskeva ehdotus tartuntatautilain muuttamiseksi on vielä niin keskeneräinen ja siihen sisältyy perustuslakinäkökulmasta sellaisia puutteita, ettei se tarjoa perustaa asian käsittelylle eduskunnassa. Valiokunnan mukaan esitys on valmisteltava valtioneuvostossa uudelleen hyvän lainvalmistelutavan mukaisesti.

– MaRa on esittänyt niin esillä olevan lain kuin ravintolarajoituksia koskevan lainvalmistelun yhteydessä huolensa siitä, etteivät lakiesitykset ole perustuslain mukaisia. Valitettavasti hallitus ei ottanut näkemyksiämme huomioon, Lappi sanoo.

Hän toteaa, että lainsäädännön hyväksyttävyyden ja uskottavuuden kannalta on erinomaista, että perustuslakivaliokunta on perustellusti puuttunut lakiesityksiin, jotka ovat yritysten, niiden työntekijöiden ja asiakkaiden perusoikeuksien vastaisia.

– Toivottavasti hallitus valmistelee pikaisesti uudet esitykset ja ottaa perustuslakivaliokunnan näkemykset huomioon myös lakiesityksessä, jossa aluehallintoviranomaisille ja kunnille annettaisiin syvälle menevät ja riittämättömästi perustellut oikeudet jopa sulkea esimerkiksi kylpylä, kongressi- ja messukeskus, keilahalli ja festivaali, Lappi toteaa.

Euroopan tiukimmat matkustusrajoitukset ovat vähentäneet Finnairin lennot 15–20 prosenttiin normaalista. Finnairin eurooppalaiset kilpailijat lentävät yli 50 prosenttia normaaliajan lennoista.

– Olemme seuranneet kauhistuneina matkustusrajoitusten vaikutuksia Finnairin liiketoimintaan ja sen henkilökunnan työllisyystilanteeseen. Finnair on suomalaisen elinkeinoelämän ja matkailualan elintärkeä kumppani. Ilman Finnairia matkailualan yrityksillä ei ole ulkomaalaisia asiakkaita. Suomen ylimitoitetut matkustusrajoitukset uhkaavat mitätöidä Finnairin vuosikymmenten upean työn lentoyhteyksien luomisessa ympäri maailmaa, Lappi toteaa.

MaRan jäsenkyselyyn vastasi 107 Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla olevaa yritystä. Niillä on yhteensä satoja toimipaikkoja ja tuhansia työntekijöitä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt