Yongbyonin ydinlaitos. google.fi/maps

Pohjois-Koreassa kytee katastrofi – tämä olisi Aasian Tshernobyl

Yongbyonin ydinvoimalan puutteelliset turvallisuusstandardit huolettavat tutkijaa.

Turvallisuusstandardien, kunnossapidon ja käyttöön liittyvien toimintaohjeiden laiminlyönti Pohjois-Korean Yongbyonin ydinvoimalassa asettaa 100 miljoonaa ihmistä hengenvaaraan Koillis-Aasiassa, selviää tuoreesta raportista.

Fysiikan ja kemian professori Oleg Shchekan raportti on julkaistu Pohjois-Koreaan perehtyneen 38 North -tutkimuslaitoksen sivuilla.

Raportin mukaan Pohjois-Korean kasvava energiantarve kasvattaa vuonna 1986 tapahtuneen Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden kaltaisen tapahtuman todennäköisyyttä.

Pohjois-Korea on yrittänyt ottaa käyttöön ydinenergiaa 1960-luvulta lähtien, mutta rahoituksen puute ja ydinaseohjelmasta johtuvat kansainväliset pakotteet ovat vaikeuttaneet prosessia.

Neuvostoliitto auttoi Pohjois-Korean ensimmäisen reaktorin rakentamisessa vuonna 1965. Pohjoiskorealaisten tiedemiesten arvellaan kuitenkin hankkineen tiedot ja taidot vesijäähdytteisen ja grafiittihidasteisen RBMK-1000-tyyppisen ydinreaktorin rakentamiseksi. Tshernobylin onnettomuudessa tuhoutunut reaktori oli samantyyppinen.

– Poliittinen paine tuottaa enemmän sähköä, inhimilliset virheet ja puutteelliset suojajärjestelmät johtavat väistämättä siihen, että suuronnettomuuksien riski kasvaa, Oleg Shcheka kirjoittaa.

– Pohjois-Koreaa avustaneet neuvostoliittolaiset asiantuntijat panivat 1960-luvulla merkille, kuinka pohjoiskorealaiset toistuvasti halusivat kiertää turvallisuusstandardeja nopeuttaakseen rakennusprojekteja.

Yongbyonin 100 megawatin reaktorin rakentaminen aloitettiin vuonna 2010, ja se on edelleen kokeiluvaiheessa.

Shcheka korostaa, että Pohjois-Korealla on mahdollisesti salaisia ydinlaitoksia tutkimusta ja hallinnon ydinaseohjelmaa varten. Jos näin on, myös näiden laitosten turvallisuusstandardien arvellaan olevan puutteelliset.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt