Pk-yritykset ovat syvällä koronakuopassa. LEHTIKUVA/JUSSI HELTTUNEN

Pk-yritysten tilanne romahti – ensi vuosi investointilamaa

Pk-sektorin työnantajayritysten tilanne on romahtanut vuoden aikana niin kaikilla mittareilla.

Investointien arvioidaan supistuvan ensi vuonna kaikissa yrityskokoluokissa ja elinkaaren kaikissa vaiheissa. Jopa alkuvaiheen kasvuyrityksillä investoinnit ovat menossa pakkasen puolelle, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton Pk-Pulssi-yrityskyselystä.

Pk-yritykset ovat syvällä koronakuopassa, tiivistää tuloksia Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen.

– Koronakriisi on harventanut työnantajayritysten joukkoa elinkaaren molemmista päistä: alku- ja kasvuvaiheessa on yhä vähemmän yrityksiä ja samalla osa omistajanvaihdostilanteessa olevista yrityksistä on joutunut lopettamaan toimintansa. Kustannustuen jatkamiselle on huutava tarve, jotta emme menetä elintärkeitä työllistäjiä. hän sanoo Pk-Pulssin vuosikatsauksessa.

Pk-Pulssi on EK:n puolivuosittain julkaisema yrittäjyysbarometri. Se vetää yhteen pienten ja keskisuurten työnantajayritysten arviot nykytilasta sekä odotukset tulevalle vuodelle. Päämittarit liittyvät kysyntään, työpaikkojen määrään, investointeihin ja vientiin. Tuoreimpaan kyselyyn vastasi 1 187 työnantajayritystä marraskuussa.

Tilanne tämän vuoden lopussa on se, että 17 prosenttia yrityksistä raportoi kysynnän lisääntymisestä (35 % vuosi sitten) ja 57 prosenttia sen vähentymisestä kuluvan vuoden aikana (21 % vuosi sitten).

Investointien määrä oli vuodentakaiseen verrattuna kasvanut 14 prosentissa yrityksistä ja vähentynyt 45 prosentissa,kun vuosi sitten luvut olivat 32 ja 17 prosenttia.

Työntekijämääräänsä oli lisännyt 14 prosenttia ja vähentänyt 39 prosenttia (30 ja 17 % vuosi sitten).

Kansainvälistä toimintaa tekevistä yrityksistä 13 prosenttia oli lisännyt ulkomaankauppaa ja 57 prosentissa se oli vähentynyt (24 ja 14 % vuosi sitten).

Suomessa on noin 83 300 työnantajayritystä. Niistä on alku- ja kasvuvaiheessa karkean arvion mukaan nyt noin 9 500 (13 500 vuosi sitten) ja omistajanvaihdostilanteessa 13 500 yritystä (15 000 vuosi sitten).

Tulevaisuuden näkymät ensi vuodelle ovat mollivoittoiset. Yrityksistä 17 prosenttia arvioi kysynnän lisääntyvän (34 % vuosi sitten) ja 33 prosenttia sen vähentyvän tulevan vuoden aikana (21 % vuosi sitten).

Yrityksistä 13 prosenttia ennakoi investointien lisääntyvän ja 41 prosenttia niiden vähentyvän (21 ja 22 % vuosi sitten). Investointien arvioidaan supistuvan kaikissa yrityskokoluokissa ja elinkaaren eri vaiheissa.

Työntekijämäärän kasvuun uskoo 12 prosenttia (vuosi sitten 21 %) yrityksistä ja vähentymiseen 26 prosenttia (vuosi sitten 15 %).

Kansainvälistä toimintaa harjoittavista yrityksistä 22 prosenttia arvioi ulkomaankaupan lisääntyvän ja 42 prosenttia sen vähentyvän vuonna 2020 (36 ja 10 % vuosi sitten).

Pohjois-Suomen yrittäjät antoivat muuta maata selvästi negatiivisemmat nykytilannearviot. Alueen yrityksistä peräti 74 prosenttia raportoi kysynnän vähentymisestä ja vain kahdeksan prosenttia sen lisääntymisestä edellisen 12 kuukauden aikana.

Sen sijaan Länsi- ja Keski-Suomessa sekä Pirkanmaalla nykytilannetta kuvailtiin positiivisimmin, joskin myös näillä alueilla yritysten toiminta on supistunut merkittävästi kaikilla mittareilla.

Näkymät ensi vuodelle ovat vähiten negatiiviset Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Toiminnan supistumiseen uskotaan kuitenkin myös näillä alueilla. Pirkanmaalla investointien lisääntymiseen uskoi vain 14 prosenttia ja niiden vähentymiseen 36 prosenttia vastaajista.

Työllisyyskehitysarviot olivat vähiten pessimistiset Uudellamaalla, mutta sielläkin 24 prosenttia ennakoi työntekijämäärän vähentymistä ja vain 15 prosenttia sen lisääntymistä.

Pohjois-Suomessa ja Itä-Suomessa odotukset ensi vuodelle ovat erityisen synkät. Pohjois-Suomessa investointien vähentymiseen uskoi 51 prosenttia ja niiden lisääntymiseen kuusi prosenttia yrityksistä. Vastaavat osuudet Itä-Suomessa olivat 44 ja setsemän prosenttia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt