Naisten osuus pk-yritysten hallitusten jäsenistä on 25 prosenttia. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Pk-yrityksissä arvostetaan eniten yhteistyökykyä

Kaksi kolmesta yritysjohtajasta pitää itsenäistä ajattelutapaa ja kykyä kyseenalaistaa hallitusjäsenelle tärkeänä.

Keskuskauppakamarin mukaan pienet ja keskisuuret yritykset panostavat hallitustyöskentelyyn. Kauppakamarien kyselyssä vastaajien yrityksistä yli 40 prosentissa on vähintään yksi ulkopuolinen hallituksen jäsen. Ulkopuolisiin jäseniin ollaan myös varsin tyytyväisiä.

Hallitusjäsenten henkilökohtaisista ominaisuuksista arvostetaan kyselyn mukaan eniten yhteistyökykyä, selvästi enemmän kuin itsenäistä ajattelutapaa ja kykyä kyseenalaistaa.

– On selvää, ettei tehokas hallitus voi olla taistelutanner, mutta isoja päätöksiä pitää harkita perusteellisesti ja monesta näkökulmasta. Kuitenkin alle kaksi kolmesta vastaajasta pitää itsenäistä ajattelutapaa ja kykyä kyseenalaistaa hallituksen jäsenille tärkeinä ominaisuuksina. Ilahduttavasti vastauksista löytyi myös kommentteja tyyliin ”joo joo -miehiä ei hallituksiin tarvita”, kertoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa tiedotteessa.

Eniten hallituksen jäseniltä odotetaan liiketoimintaosaamista, yritystalouden ja rahoituksen hallintaa sekä kokemusta strategisesta työskentelystä. Uuden teknologian osaamisen arvostus on noussut kahden vuoden takaisesta, mutta ei kolkuttele vielä kärkeä.

Pk-yritysten hallituksen jäsenet ovat keskimäärin 52-vuotiaita. Naisten osuus jäsenistä on 25 prosenttia ja 32 prosenttia suuremmissa, vähintään 250 työntekijän yrityksissä.

– Ilahduttavaa on, että pk-yritykset ovat löytäneet kohtalaisen hyvin naisia hallitukseen, eikä naisten osuus juurikaan poikkea pörssiyhtiöistä. Toisaalta on hyvä huomata, ettei hallitustyössä ole laajasti mukana nuoria henkilöitä, sillä nuorin hallituksen jäsen on keskimäärin 42-vuotias, Linnainmaa toteaa.

Useampi kuin kolme neljästä vastaajasta pitää hallituksen osaamista riittävänä yrityksen nykytilanteen kannalta. Kuitenkin 44 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, ettei hallituksessa ole riittävää osaamista yrityksen tulevien haasteiden, esimerkiksi kasvutavoitteiden, kansainvälistymisen ja teknologisen murroksen kannalta.

– Kun lisäksi 40 prosenttia vastaajista katsoo, ettei hallituksen jäsenistössä ole riittävää vaihtuvuutta ja kolmannes kertoo, etteivät kaikki jäsenet panosta ja osallistu hallitustyöhön riittävästi, viesti on selkeä: monen yrityksen on kiinnitettävä enemmän huomiota hallituksen kokoonpanon kehittämiseen, Linnainmaa painottaa.

Kauppakamarien PK-hallitusbarometriin vastasi 1100 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt