Monien tuotteiden kohdalla aineettomien oikeuksien suojaaminen on hyvin tärkeää. Kuvassa Marimekon kangaspaino Helsingissä 2019. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

PK-yrityksissä tunnetaan huonosti aineettomat oikeudet

Keskuskauppakamarin mielestä Suomen tulevassa IPR-strategiassa pitää painottaa koulutusta asiasta.

Monissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ei tiedetä, mitä henkinen omaisuus on ja mitä etua siitä voisi olla liiketoiminnalle. Tiedon puute on Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston EUIPO:n selvityksen mukaan suurin este aineettoman omaisuuden oikeuksien eli IPR-oikeuksien rekisteröinnille.

Suomen hallituksen ohjelma sisältää kirjauksen, jonka mukaan maahamme luodaan kansallinen aineettomien oikeuksien strategia. Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri pitää tärkeänä, että strategiassa otetaan yhdeksi painopistealueeksi osaamisen kehittäminen ja koulutuksen lisääminen.

– EUIPO:n lokakuussa julkaisema selvitys osoittaa, että EU-alueella toimivat pk-yritykset eivät esimerkiksi tiedä, mistä pitäisi etsiä IPR-oikeuksiin liittyvää tietoa. Pahimmassa tapauksessa tietoisuuden puute estää yrityksiä rekisteröimästä tärkeitä aineettomia oikeuksia. Myös kansalliset selvitykset osoittavat, että IPR-asiat kyllä koetaan yrityksissä tärkeäksi, mutta niihin liittyvää osaamista saattaa olla todella vähän, Meri kertoo tiedotteessa.

EU:n teollisoikeuksien viraston selvitysten mukaan yritykset, jotka hyödyntävät aineettomia oikeuksia säännöllisesti liiketoiminnassaan ja joilla on prosessien tukena organisaation oma IPR-strategia, ovat useammin myös nopean kasvun yrityksiä. Meren mukaan on tärkeää, että yritykset näkevät IPR-oikeudet kilpailuetuna, johon kannattaa panostaa.

Meren mielestä IPR-strategian valmistelussa tulee kuulla mahdollisimman laajasti elinkeinoelämän toimijoita.

– Yrityksillä ja niitä edustavilla tahoilla on useimmiten paras näkemys siihen, miksi IPR-asiat koetaan hankaliksi tai mitkä asiat ovat esteenä aineettomien oikeuksien hyödyntämiselle, Meri arvioi.

Immateriaalioikeudet ei aineettomat oikeudet ovat Suomen Yrittäjien verkkosivujen mukaan tärkeä osa liiketoimintaa ja innovaatioita. Yrityksen aineettomat oikeudet koskevat esimerkiksi tekniikkaa, muotoilua, tuotemerkkejä, brändiä tai liikesalaisuuksia. Aineettomia oikeuksia voidaan suojata muun muassa patentilla, hyödyllisyysmallilla, tavaramerkillä, mallioikeudella tai tekijänoikeudella.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt