Tärkeimmät syyt yrittäjyyshalukkuudelle ovat mahdollisuus päättää itsenäisesti työstä ja mahdollisuus toteuttaa itseään. LEHTIKUVA/MESUT TURAN

Pk-yritykset vähentävät investointeja

Pk-yritysten odotukset oman liikevaihdon kehityksestä ovat edelleen myönteisiä.

Pk-yritysbarometrin mukaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä 27 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 17 prosenttia pelkää niiden heikkenevän. Odotukset ovat positiiviset, mutta vaimentuneet viime keväästä.

Myös liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan, vaikka kasvuodotukset ovat laskeneet.

Suurimpina haasteina pk-yritykset näkevät investointien lähiajan kehityksen. Odotukset ovat selvästi negatiiviset ja jatkoivat laskuaan. Kaikkien muiden toimialojen paitsi teollisuuden investointien saldoluku painui negatiiviseksi.

– Jatkuessaan investoimattomuus vaarantaa tulevien vuosien kasvun, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä selvittää.

Barometrin tulosten mukaan odotukset työntekijöiden määrän kehityksestä ovat heikommat kuin odotukset yleisestä talouskehityksestä.

– Pk-yrityksissä on edelleen tarve lisätä henkilöstöä, mutta lisäkannusteita tarvitaan, jotta työllisyystavoitteet voisivat toteutua, Kuismanen toteaa.

Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on pysynyt puolitoista vuotta samana, mutta verrattuna parin vuoden takaiseen tilanteeseen niiden määrä on laskenut.

– Huolestuttavaa on lisäksi se, että niiden yritysten, jotka eivät ilmoita tavoittelevansa kasvua, määrä on trendinomaisessa nousussa, Kuismanen sanoo.

Työmarkkinajärjestelmässä kehitettävää

Yrityksistä 15 prosenttia on sitä mieltä, että nykyinen sopimusjärjestelmä on täysin toimiva ja 49 prosenttia pitää järjestelmää riittävän toimivana. Sen sijaan 29 prosentin mielestä järjestelmä ei toimi hyvin. Seitsemän prosenttia yrityksistä vastaa, että nykyinen sopimusjärjestelmä ei toimi lainkaan.

Voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset ovat tyytymättömiä nykyiseen sopimusjärjestelmään. Niistä 12 prosenttia on sitä mieltä, että järjestelmä ei toimi lainkaan.

Barometrin mukaan 31 prosenttia yrityksistä, jotka pyrkivät mahdollisuuksien mukaan kasvamaan, katsovat että sopimusjärjestelmä ei toimi hyvin. Nämä kasvuyritykset ovat yhteiskunnan kannalta erityisen tärkeitä, sillä ne luovat työpaikkoja muita yrityksiä enemmän.

Tiedot ilmenevät tänään julkistetusta pk-yritysbarometrista, johon vastasi yli 6000 pk-yrittäjää. Barometrin teettivät Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt