Kontteja Qingdaon satamassa Kiinassa. LEHTIKUVA / AFP PHOTO

”Pk-yrityksen on kehitettävä jotain omaperäistä”

Volyymilla tai kustannuskilpailukyvyllä on vaikea pistää kampoihin, arvioi EK:n yrittäjävaltuuskunnan uusi puheenjohtaja.

Elinkeinoelämän keskusliiton yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtajaksi valittu Pintos Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Pere on sitä mieltä, että tänä päivänä suojattuja kotimarkkinoita ei ole kenelläkään, vaan kansainvälinen kilpailun kohdataan kotikentälläkin lähes toimialasta riippumatta.

– Oman yrittäjänurani keskeisiä ratkaistavia kysymyksiä on ollut se, kuinka suomalainen pk-yritys voi erottautua suhteessa kansainvälisiin kilpailijoihin. Volyymilla tai kustannuskilpailukyvyllä on vaikea pistää kampoihin – on kehitettävä jotain omaperäistä ja asiakkaan arvostamaan valttikorttia, hän kertoo tiedotteessa.

Pere kertoo itse uskovansa suomalaiseen osaamiseen ja laatuun. Pintoksen kohdalla se on hänen mukaansa tarkoittanut teollisten tuotteiden palvelullistamista sekä toisaalta teknologian ja automaation edelläkävijyyttä.

– Erottautumistekijän rakentaminen vaatii paljon työtä ja investointeja, mutta olemme nähneet sen myös maksavan itsensä takaisin. On tärkeää, että myös päättäjät ymmärtävä saman: pk-yritysten kilpailukykyyn ja uudistumiseen panostaminen on erinomainen sijoitus koko kansantaloudelle, Pere painottaa.

Koronapandemia näkyy myös Yrittäjävaltuuskunnan toiminnassa.

– Olemme nyt ison tehtävän edessä: kuinka löytää keinot selvitä akuutista kriisistä, mutta luoda samanaikaisesti edellytyksiä pärjätä koronajälkeisenä aikana, Pere toteaa.

Koko Suomen olisi hänen mielestään tärkeää löytää uutta joukkuehenkeä ja rakentavaa yksituumaisuutta.

– Lyhyen tähtäimen politikoinnin sijaan kaikki tarmo pitää laittaa aitoon ongelmanratkaisuun ja Suomen pelastamiseen.

Peren mielestä olisi tärkeää esimerkiksi löytää keinot, joilla EU-rahaa hyödynnetään elinkeinoelämän uudistamiseen.

– Tarpeettomat byrokratiaesteet on raivattava ja kaikki kivet käännettävä, jotta rahoitus saadaan kohdennettua yritysten uudistumiseen ja elinvoimaan.

Suomen päättäjille on hänen mukaansa vietävä viestiä myös siitä, millainen merkitys kotimaisella omistajuudella on maan hyvinvoinnille. Ja miten yritystoiminnan pelisääntöjä on uudistettava, jotta omistajuudelle saadaan tarvittavat kannusteet.

Pere aloittaa Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtajana ja EK:n hallituksen varapuheenjohtajana tammikuun alussa. Valtuuskuntaan on nimitetty 100 eri toimialoja edustavaa yrittäjää, joiden tehtävänä on välittää EK:n edunvalvontaan pk-sektorin näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt