Maskipakosta kertova tiedote Helsingissä torstaina 25. maaliskuuta. LEHTIKUVA/TEEMU SALONEN

Pk-seudun rajoitukset pysyvät ennallaan

Rajoitukset jatkuvat huhtikuun loppuun asti.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositteli torstaina, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekisi päätöksen tartuntatautilain väliaikaisen toimeenpanon jatkamisesta alueella kahdeksi viikoksi eteenpäin eli 28.4. saakka kuitenkin niin, että edelleen muuten suljettavaksi määrättyjä yksityisiä ja julkisia tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.

Päätös tilojen sulkemisesta ei koskisi ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit linjasivat, että palaaminen asteittain lähiopetukseen toteutetaan. Aiemmin linjatun mukaisesti yläkoulu ja toinen aste jatkavat kokonaisuudessaan etäopetuksessa vielä tämän viikon.

Viikolla 15 eli 12.4. alkaen yläkoulut siirtyvät vuorottelumalliin kuntakohtaisten toteutustapojen mukaan. Yläkouluissa vuorottelumallilla tarkoitetaan sitä, että vuosiluokat vuorottelevat etä- ja lähiopetuksessa. Jokaisessa kaupungissa on vuorottelumalliin oma rytmi, jonka mukaan opetus toteutetaan.

Lukiot jatkavat etäopetuksessa neljännen jakson loppuun (noin huhtikuun puoliväliin) asti ja siirtyvät sen jälkeen vuorottelumalliin, jossa puolet lukion opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa. Päätöksessä on huomioitu, että abiturienttien opiskelu on päättynyt. Neljäs jakso loppuu eri ajankohtina eri kunnissa.

Ammatilliset oppilaitokset jatkavat etäopetusta yhtä pitkään kuin saman kunnan lukiot. Sen jälkeen ammatillisessa koulutuksessa siirrytään vuorottelumalliin, jossa kolmasosa oppimisyhteisön opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa.

Koordinaatioryhmä palaa asiaan maskien käytöstä alakouluissa ensi viikon kokouksessaan, kun asiantuntijanäkemykset ovat selvillä.

Koronakoordinaatioryhmän linjaamat rajoitukset ja suositukset ovat pääosin voimassa 30.4. saakka. Linjaukset on tehty epidemiologiseen tilannekuvaan perustuen ja kokonaisarviointia käyttäen. Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.

Julkisten ja yksityisen tilojen sulku jatkuu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt tiloja suljettavaksi koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella väliaikaisen tartuntatautilain pykälän 58 g mukaisesti.

Päätös tilojen sulkemisesta koskee laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden osalta muun muassa joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat.

Niin ikään yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat pysyvät kiinni. Samoin tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat.

Huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat ja kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin kuuluvat myös listalle.

Muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Rajoitus on voimassa 11.4. saakka. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee kuitenkin uutta päätöstä tilojen sulkemisesta.

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty määräajaksi kuitenkin siten, että korkeintaan kuuden henkilön yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan Rajoitukset ovat voimassa 30.4. saakka. Päätöksen rajoituksesta on tehnyt Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti, että lähikontaktit rajoitetaan saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi lainkaan. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuminen suositellaan edelleen rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon.

Kaikki yleisölle avoimet asiakastilat, vuonna 2008 ja sitä myöhemmin syntyneiden lasten ohjatun harrastustoiminnan vuoroja lukuun ottamatta, pysyvät huhtikuussa edelleen suljettuina. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupunkien kaikkia kulttuuritaloja, museoita ja nuorisotiloja. Työväenopistojen lähiopetus on keskeytetty ja opistoissa on siirrytty etäopetukseen marraskuussa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen välttämättömään koulutukseen käytettävät tilat pidetään auki. Myös esimerkiksi välttämätön asiointikoneiden käyttö kirjastoissa ja vähävaraisten kasvomaskijakelu jatkuu. Kirjastot tarjoavat edelleen rajattua palvelua.

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti yksityisiä toimijoita rajoittamaan vastaavalla tavalla liikunnan ja vapaa-ajan tilojen käyttöä. Rajoitukset ja suositukset ovat voimassa 30.4. saakka.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt