X
SULJE MAINOS
Tuotteen rakenteesta löydettiin puutteita. / Tukes

Pitäkää tunkkinne – viranomainen kehottaa heti lopettamaan tämän tuotteen käytön

BigRed-tunkki voi aiheuttaa puristumisvaaran.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kehottaa poistamaan BigRed T10152-GS -tunkin käytöstä välittömästi.

Tuotteen rakenteessa havaittujen puutteiden vuoksi sen ei katsota soveltuvan tarkoitukseensa. Tuotteen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisvaaraa tai muuta terveyden tai omaisuuden vaaraa.

Tukes on määrännyt toiminnanharjoittajaa järjestämään tuotetta koskevan palautusmenettelyn. Vastuutahoksi ilmoitetaan Broman Logistics Oy.

Päätöksellä toiminnanharjoittaja on velvoitettu suorittamaan toimenpiteet, joiden avulla markkinoilla eli myynnissä ja loppukäyttäjillä olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin.

– Kuluttajansuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Kuluttajansuojalaissa muutoksineen on tarkemmin kerrottu menettelystä, Tukes tiedottaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt