Pitääkö vanhempien saada valita lastensa koulu? Päättäjiltä yllättäviä kannanottoja

Vihreät vastustavat kouluvalinnan vapauttamista, mutta valitsevat lapsilleen parhaat koulut. Perussuomalaiset toimivat päinvastoin.

Joka kolmas perhe on käyttänyt mahdollisuutta valita lapselleen jokin muu koulu kuin lähikoulu. Kokoomuksen, vihreiden ja kristillisten kannattajat käyttävät mahdollisuutta useimmin, perussuomalaisten ja keskustan kannattajat harvimmin.

Tieto käy ilmi kouluvalintoja koskevasta tutkimuksesta, jonka ovat tehneet tutkijat Risto Rinne, Heikki Silvennoinen, Janne Varjo ja Anna-Kaisa Berisha. ”Puoluepoliittinen identifioituminen ja koulutuspoliittiset asenteet sekä niiden suhde kouluvalintaan” löytyy tuoreesta kirjasta Lohkoutuva peruskoulu.

Tutkimuksen taustalla on vuodelta 1999 peräisin oleva laki, joka takasi kouluille mahdollisuuden järjestää ”painotettua opetusta”. Koulut voivat keskittyä esimerkiksi luonnontieteisiin, musiikkiin, kuvataiteisiin, englantiin tai liikuntaan. Laki antoi vanhemmille mahdollisuuden hakea lapselleen koulupaikkaa muusta kuin kunnan osoittamasta lähikoulusta.

Tutkimus paljastaa, että vihreiden kannattajien aatteet ja käytäntö poikkeavat toisistaan.

– Vihreät vastustavat ideologisella tasolla kouluvalinnan vapauttamista, mutta käytännössä hyödyntävät laajamittaisesti olemassa olevia valinnanmahdollisuuksia, tutkijaryhmä toteaa.

Perussuomalaiset toimivat päinvastoin.

– Perussuomalaiset ovat periaatteessa vapaan kouluvalinnan innokkaimpia kannattajia, mutta heidän lapsensa eivät kuitenkaan valikoidu painotetun opetuksen ryhmiin.

Kokoomuksessakin kannatetaan kouluvalinnan mahdollisuutta. Kokoomuslaiset kannattavat myös koulujen välisen kilpailun lisäämistä. Vasemmistoliiton ja SDP:n kannattajat ovat päinvastaista mieltä.

Kokoomus ja perussuomalaiset sallisivat myös muita kouluja useammin yksityiskoulujen perustamisen. Kaikkein eniten yksityiskouluja kannattavat kristilliset.

– Vasemmistoliiton äänestäjistä vain neljä prosenttia kannattaa yksityisten peruskoulujen lisäämistä, kun taas kristillisdemokraattien äänestäjistä yli 40 prosenttia on tätä mieltä, kirjoittajat toteavat.

Vasemmistoliiton kannattajat pitävät hyvänä, että luokassa on eritaustaisia lapsia. Kokoomuksen ja keskustan äänestäjät suhtautuvat tähän nihkeämmin. Tiukinta linjaa vetävät perussuomalaiset, joista yli kaksi kolmasosaa haluaa rajoittaa maahanmuuttajalasten määrää luokissa.

Tutkijat pitävät yllättävänä sitä, että puolueiden ohjelmista ei löydy oikeastaan mitään mainintoja kouluvalinnasta ja painotetusta opetuksesta. He tulkitsevat sen johtuvan peruskoulun vahvasta kannatuksesta.

– Kyseessä on jonkinlainen itseään ruokkiva kehä: yhtenäisen peruskoulun kannatus äänestäjien keskuudessa estää puolueita muotoilemasta yleisestä, julkisesti tiedossa olevasta mielipiteestä poikkeavia kannanottoja.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt