Petteri Orpo. LEHTIKUVA / TIMO AALTO

Petteri Orpo: Vahva EU on pienen Suomen etu

EU:n rahankäytön tulee olla tehokasta ja läpinäkyvää, valtiovarainministeri sanoo.

Euroopan komission ehdotuksessa EU:n monivuotiseksi rahoituskehykseksi painotetaan valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan eurooppalaista lisäarvoa eli sitä, että eurolla EU-tasolla saadaan enemmän aikaan kuin samalla eurolla kansallisella tasolla. Orpo toteaa Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan esityksen vastaavan näiltä osin Suomen tavoitteita.

– Vahva ja yhtenäinen Euroopan unioni on pienen Suomen etu. Ollakseen vahva ja yhtenäinen EU tarvitsee uudistuksia. Eurokriisi, muuttoliikekriisi ja Britannian EU-ero ovat kaikki vuorollaan alleviivanneet uudistamisen tärkeyttä, Orpo kirjoittaa.

Komissio on esittänyt merkittäviä lisäyksiä muuttoliikkeeseen, rajavalvontaan, puolustusyhteistyöhön sekä tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Komissio esittää myös mekanismia, jolla oikeusvaltioperiaatteen vaaliminen yhdistettäisiin EU:lta saatavaan rahoitukseen. Myös ilmastonmuutoksen ehkäisy näkyy kautta linjan.

– Neuvotteluissa Suomen tulee pitää kiinni tutkimukseen ja kehitykseen, puolustusyhteistyöhön ja muuttoliikkeen hallintaan esitetyistä lisäyksistä. Ne ovat kohteita, joita eurooppalaisten kannattaa rahoittaa yhdessä, Petteri Orpo toteaa.

Ministerin mukaan tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin panostaminen tukee talouskasvua, työllisyyttä ja osaamista kaikkialla Euroopassa.

– Eurooppalaisen puolustusyhteistyön tiivistäminen on Suomen pitkäaikainen tavoite. Muuttoliikkeen hallinta edellyttää massiivisia toimia EU:lta nyt ja tulevaisuudessa.

Petteri Orpon mukaan olisi epärehellistä väittää, että samanaikaisesti voidaan lisätä uusia menoja, säilyttää vanhat ja pitää silti kiinni kohtuullisesta jäsenmaksujen tasosta.

– Tämän takia hallitus on linjannut, että olemme valmiita maksamaan jonkin verran lisää EU-budjettiin, kun se on Suomelle eduksi. Pidämme kiinni myös siitä, että EU:n rahankäytön tulee olla tehokasta ja läpinäkyvää.

Suomen on pidettävä puolensa

Petteri Orpon mukaan suomalaisen ruuantuotannon edellytyksistä on huolehdittava koko maassa. Tähän tarvitaan jatkossakin rahoitusta sekä EU:lta että kotimaan budjetista. Myös tukiin liittyvää sääntelyviidakkoa olisi raivattava.

Komissio esittää koheesiorahoituksen ja yhteisen maatalouspolitiikan osuutta laskettavaksi EU-tasolla. Suomen lopullinen osuus määrittyy kuitenkin vasta yksityiskohtaisissa neuvotteluissa.

– Suomen on pidettävä puolensa ja vaikutettava yhteisen maatalouspolitiikan rahanjakokriteereihin niin, että ne olisivat suomalaisille tuottajille mahdollisimman edulliset, Orpo sanoo.

Hänen mukaansa valtaa ja vastuuta ehdoista pitää siirtä takaisin jäsenmaille.

Petteri Orpo kuvaa Suomen tavoitteita budjettineuvotteluissa korkeiksi.

– Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vaikuttamista Brysselissä ja muissa jäsenmaissa. Meidän on löydettävä ystäviä, joiden kanssa meillä on yhteisiä intressejä. Vain siten voimme menestyä neuvotteluissa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt