Petteri Orpo: Suomalainen sosiaaliturva passivoi – lyhytaikainenkin työ kannattavaksi

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo tukee siirtymistä osallistuvampaan sosiaaliturvaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo haluaa katkaista kierteen, jossa työpaikat ja työvoima eivät kohtaa toisiaan. Hänen mukaansa toimettomuus, sosiaaliturvan passivoiva luonne ja erityisesti korkealla pysyvä nuorisotyöttömyys kaipaavat toimia.

– Tämän päivän Suomessa käytämme enemmän ja enemmän rahaa tarkoituksenamme auttaa ihmisiä, mutta oikeasti emme auta heitä, Orpo sanoi kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä lauantaina.

Orpon mukaan Heikki Hiilamon työryhmän työ antaa hyvän pohjan osallistuvamman sosiaaliturvan rakentamiselle.

– Sosiaaliturvaa on uudistettava niin, että se kannustaa ihmistä osallistumaan ja aktiivisuuteen. Tämä voi tarkoittaa pienten ja lyhytaikaisten töiden vastaanottamisen lisäksi esimerkiksi vapaaehtoistyön tekemistä. Jos työtä ei ole juuri sillä hetkellä tarjolla, kaikenlainen toimeliaisuus on siinäkin tilanteessa parempaa sosiaaliturvaa kuin täysi toimettomuus.

Varhaiskasvatus estää syrjäytymistä

Orpo huomautti, että nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä rakennettiin olosuhteisiin, jossa työttömyys oli usein väliaikaista.

Orpo kertoi olevansa samaa mieltä Kelan ex-pääjohtajan Liisa Hyssälän kanssa. Hyssälä on todennut, että nykyisenlaista tukiautomaattiysteemiä yhteiskuntamme ei kestä.

Orpo painotti, että syrjäytymisen ehkäisemisessä varhaiskasvatuksen rooli on tutkimustenkin mukaan iso.

– Tutkimusaineisto osoitti, että alle 3-vuotiaana varhaiskasvatuksessa olleet jatkavat toiseen asteen koulutukseen, menevät lukioon ja opiskelevat korkeakoulussa useammin kuin lapset, jotka eivät ole osallistuneet varhaiskasvatukseen. Yhteys oli sama matalasti ja korkeasti koulutettujen vanhempien lapsilla.

Työpaikkasopiminen kaikkien etu

Työllisyysasteen nousua tukisi kokoomuksen puheenjohtajan mukaan myös työpaikkasopiminen, joka työmarkkinakielessä kulkee nimellä paikallinen sopiminen.

Hallitus on kertonut, että paikallinen sopiminen aiotaan ottaa uudelleen pöydällä osana kokonaisuutta, jossa halutaan välttää leikkaukset ja panostaa uudistuksiin.

Orpon mukaan kyse ei missään nimessä ole palkansaajien vastaisesta toiminnasta.

– Kokoomuksen tavoite on parempi työelämä. Se saavutetaan esimerkiksi lisäämällä mahdollisuuksia liukuvaan työaikaan, etä- ja osa-aikatyöhön sekä opintovapaaseen. Asioista sopiminen yrittäjän ja työntekijän välillä nousee arvoonsa etenkin huonoina aikoina. Yhdessä sopimalla voidaan varmistaa, että vaikeuksiin joutunut yritys pääsee pahimman yli, eivätkä ihmiset joudu työttömiksi. Silloin kaikki voittavat.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt