Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Perustuslakivaliokunta: Liikkumisen kielto ei ole välttämätön

Valiokunnan puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan rajoitukset on kohdistettava tarkkarajaisesti tartunnanlähteisiin.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Antti Rinteen (sd.) mukaan hallituksen esitystä liikkumisen kieltämisestä kokonaan ei voida pitää välttämättömänä.

Rinne totesi, että perustuslakivaliokunta on koko epidemian ajan korostanut, että vähäisimmän puuttumisen periaatetta on tärkeää noudattaa.

– Tästä syystä hallituksen esityksen perusratkaisu kieltää liikkuminen lähtökohtaisesti kokonaan on oikeasuhtaisuuden vastainen, eikä sitä voida pitää perustuslain tarkoittamalla tavalla välttämättömänä, Antti Rinne sanoi tiedotustilaisuudessa.

Rinteen mukaan hallituksen esityksen ongelmallisuutta korostaa tulkinnanvaraisuus kielloissa, määräyksissä ja niiden poikkeuksissa, minkä vuoksi ihmisten on käytännössä mahdoton ennakoida, mikä on kiellettyä ja sallittua, ja näin ollen mikä on rangaistavaa.

Perustuslakivaliokunnan mukaan lakiehdotusta ei voida käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä ilman perusratkaisun muuttamista.

Tartunnanlähteisiin puuttuminen yhtä tehokasta

Perustuslakivaliokunnan mukaan kielto ja rajoitukset on kohdistettava kaiken liikkumisen sijaan esityksen perusteluissa mainittuihin tartunnanlähteisiin, erityisesti yksityisiin tilaisuuksiin, kokoontumisiin, ryhmässä oleskeluun ja asiointiin kauppaliikkeissä.

– Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että erilaiset yksityistilaisuudet, joissa ihmiset kokoontuvat yhteen, kyläilyt, vierailut, erilaiset illanistujaiset, kokoontumiset, juhlat ja kuljeskelu useamman hengen porukoissa, ovat viikolla 10 olleet jopa yli 50 prosenttia kaikista tartunnanlähteistä, Rinne sanoi.

Näihin tartunnanlähteisiin puuttuminen on perustuslakivaliokunnan mukaan yhtä tehokasta kuin kokonaisvaltainen liikkumisen kielto.

Perustuslakivaliokunnan mukaan perustuslain kotirauhaa koskevasta sääntelystä ei johdu periaatteellista estettä tällaisen sääntelyn toteuttamiselle asianmukaisesti.

Maskipakko säädettävä tavallisena lakina

Valiokunnan varapuheenjohtajan Antti Häkkäsen (kok.) mukaan hallituksen esitys liikkumisrajoituksista ei ole perustuslainmukainen.

Perustuslakivaliokunnan mielestä eduskunnan hallintovaliokunnan on tarkkaan harkittava, onko lakiehdotuksen muuttaminen perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla mahdollista tehdä eduskunnassa. Muutokset on saatettava vielä kertaalleen perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.

Valiokunnan mukaan maskipakkoa koskeva sääntely sen sijaan on perusteiltaan perustuslainmukainen, vaikka valiokunta esittääkin siihen tarkennuksia.

– Koko valtakuntaa koskeva maskipakko voidaan säätää osana tartuntatautilakia normaalissa säätämisjärjestyksessä, Rinne sanoi.

Perustuslakivaliokunta antaa hallitukselle kehotuksen ryhtyä valmistelemaan tällaista maskipakkoa koskevaa lainsäädäntöä.

Perustuslakivaliokunta antoi tänään keskiviikkona lausunnon hallituksen esityksestä, jolla rajoitettaisiin liikkumisvapautta ja lähikontakteja väliaikaisesti.

Valiokunnan lausunto oli yksimielinen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt