Perustuslakivaliokunta sai valmiiksi mietintönsä perustuslain muutoksesta. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Valiokunta hyväksyy perustuslain muutoksen kiireellisenä

Perustuslakivaliokunta esittää, että luottamuksellisen viestinnän suojaa koskeva muutos hyväksytään muutettuna.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta sai tänään perjantaina valmiiksi mietintönsä, joka koskee perustuslain 10 §:n muuttamista eli luottamuksellisen viestinnän suojaa.

Perustuslakivaliokunta katsoo, että ei ole estettä käsitellä perustuslain muutosta poikkeuksellisesti kiireellisessä menettelyssä. Valiokunta ei kuitenkaan tee ehdotusta lakiehdotuksen julkistamisesta kiireelliseksi. Sitä koskeva ehdotus on eduskunnan työjärjestyksen mukaan tehtävä asian toisessa käsittelyssä ennen kuin keskustelu on päättynyt.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esittämän muutoksen, jonka mukaan lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta. Perustuslain muutos tekee mahdolliseksi siviili- ja sotilastiedustelulainsäädännön säätämisen.

Perustuslakivaliokunta esittää kuitenkin, että luottamuksellisen viestinnän suojaa koskeva muutos hyväksytään muutettuna. Perustuslakivaliokunta ei hyväksynyt ehdotusta, jonka mukaan perustuslaissa käytetty ilmaisu ”rikosten tutkinnassa” korvattaisiin ilmauksella ”rikosten torjunnassa”. Valiokunnan mielestä muutos tulisi valmistella huolellisesti erikseen.

Valiokunta oli täysilukuinen ja hyväksyi mietinnön yksimielisesti.

Mietintö menee seuraavaksi eduskunnan suuren salin käsiteltäväksi, joka päättää siitä, muutetaanko perustuslakia kiireellisesti.

Kiireellinen säätämisjärjestys edellyttää, että viisi kuudesosaa eduskunnan täysistunnossa läsnäolevista kansanedustajista kannattaa nopeutettua menettelyä. Täydessä istuntosalissa se tarkoittaa 166 kansanedustajan tukea, kun puhemies ei äänestä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt