Perustuslakitulkinnoista pitää voida käydä keskustelua. VERKKOUUTISET/SUVI HAUTANEN

Perustuslakivaliokunnan lausunto valinnanvapaudesta voi valmistua ensi viikolla

Perustuslakivaliokunta edellyttää, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnos tulee vielä valiokunnan arvioitavaksi.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on päättänyt tänään perjantaina valmistavan keskustelun hallituksen lakiehdotuksesta, joka koskee asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Valiokunnalle esitellään ensi tiistaina lausuntoluonnos. Valiokunnan viikkosuunnitelman mukaan keskiviikkona on vuorossa yleiskeskustelu.

Torstaina ja perjantaina suoritetaan yksityiskohtainen käsittely. Näin ollen valiokunnan lausunto valinnanvapauslakiehdotuksesta saattaa siis valmistua ensi viikon perjantaina.

Valiokunta arvioi alunperin saavansa lausuntonsa valmiiksi touko-kesäkuussa, joten lausunto on valmistumassa hieman etuajassa.

Valinnanvapauden lisäksi valiokunta ottaa lausunnossaan kantaa myös maakuntien rahoituslakiin.

Sen jälkeen, kun eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut kaikki pyytämänsä lausunnot valinnanvapauslaista, se laatii oman mietintönsä.

Perustuslakivaliokunta edellyttää, että valinnanvapauslakiesitystä koskeva sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnos saatetaan vielä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.

Perustuslakivaliokunta kuulee mietintöluonnoksesta asiantuntijoita, ja asian käsittelyn arvioidaan kestävään muutaman viikon. Eduskunta pääsee vasta sen jälkeen äänestämään sote-uudistusta koskevista laeista.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt