”Perustili kannustaa opintojen suorittamiseen järkevässä aikataulussa”

Ajatushautomo Liberan analyysissä ehdotetaan opintotuen korvaamista perustilillä.

Perustili on Liberan kehittämä perustulomuotoinen sosiaaliturvamalli, jossa jokainen ihminen voi itse päättää miten ja milloin käyttää opintotukea. Perustili takaa oikeat kannustimet, sillä käyttämättä jätetyt tukirahat saa myöhemmin itselleen.

Analyysin ovat kirjoittaneet kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.), professori emeritus Risto Harisalo, professori Teemu Malmi, Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen ja tietokirjailija Pauli Vahtera.

Opintotuki on nykyisellään tulevaisuuden hyväosaisille maksettava tulonsiirto. Sen saajat maksavat sen suureksi osaksi itse takaisin veroina valmistumisen jälkeen. Analyysissä todetaan, että omien rahavirtojen kierrättäminen valtion kautta tulevina veromaksuina opintotukeen on tuhlausta. Kirjoittavat toteavat, että nykyinen opintotukimalli vääristää valintoja, jotka koskevat alavalintaa, opiskelunopeutta ja työntekoa.

Opintotuen korvaaminen perustilillä ratkaisee kirjoittajien mukaan nämä ongelmat. Se antaisi jokaiselle mahdollisuuden korkeakouluopintoihin perheen varallisuudesta riippumatta. Kannustinongelmaa ei synny, koska jokainen käyttää opiskeluun omia rahojaan.

– Perustili kannustaa toimeliaisuuteen, yritteliäisyyteen sekä opintojen suorittamiseen järkevässä aikataulussa, Lepomäki toteaa.

Perustilimalli toimii karkeasti niin, että jokainen korkeakouluopiskelija saa opintojen alkaessa valtiolta lahjaksi 20 000 euron talletuksen perustilille. Opiskelija saa käyttää rahoja haluamallaan tavalla opintojen rahoitukseen. Kuukausinostolle on asetettu yläraja. Tililtä voi nostaa rahaa, ja sinne voi myös tehdä talletuksia verotuksellisesti edullisella tavalla. Tili voi myös mennä miinukselle, jos elämäntilanne niin vaatii.

Kannustimena järkevään rahankäyttöön on se, että tilillä olevat varat tuottoineen saa itselleen eläkkeelle siirtyessään. Toisaalta perustili hoitaa sosiaaliturvan vakuutustehtävän, koska miinukselle menneen tilin velat annetaan anteeksi.

Perustilin kokeileminen opintojen rahoituksessa perustuu Liberan vuonna 2013 ehdottamaan laajaan perustilimalliin, jossa perustili korvaisi suureksi osaksi nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän.

– On järjetöntä kierrättää rahaa jo nyt raskaan julkisen sektorin välikäsien kautta. Suomessa on muutenkin vallalla käsitys, että kaikki on ilmaista, koska tulonsiirtojen kustannuksia ei tuoda riittävästi yksilölle näkyviin, sanoo Heikki Pursiainen.

Libera on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja itsenäinen ajatuspaja, joka tukee ja edistää yksilönvapautta, vapaata yrittäjyyttä, vapaita markkinoita ja vapaata yhteiskuntaa.

Kommentit