Väliaikaisen lain on tarkoitus olla voimassa ensi kesäkuun loppuun asti. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Perintälakiin väliaikaisia muutoksia

Tarkoituksena on helpottaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tilannetta.

Hallitus esittää perintälakiin väliaikaisia muutoksia, joilla rajoitetaan nykyistä yksityiskohtaisemmin muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja. Tarkoituksena on helpottaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tilannetta.

Väliaikaisen lain on tarkoitus olla voimassa ensi kesäkuun loppuun asti.

Voimassa oleva laki sisältää yksityiskohtaiset säännökset vain kuluttajasaatavien perintäkuluista. Hallitus esittää, että perintälakiin lisättäisiin yksityiskohtaiset säännökset myös yrityssaatavien perintäkuluista.

Oikeusministeriön mukaan sääntely on tarpeen, koska koronavirusepidemian takia useat yritykset ovat maksuvaikeuksissa, ja laskujen ja velkojen maksun viivästymisestä aiheutuvat perintäkulut voivat osaltaan pahentaa tilannetta.

Sääntelyn johdonmukaisuuden vuoksi säännökset koskisivat myös muita sellaisia saatavia, jotka eivät ole kuluttajasaatavia, kuten saatavia, joissa velallisena on asunto-osakeyhtiö tai yhdistys.

Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin muiden kuin kuluttajasaatavien osalta säännökset siitä, minkälaisista ja kuinka monesta perintätoimesta saa vaatia korvauksen.

Laissa rajoitettaisiin myös yksittäisistä perintätoimista veloitettavien kulujen ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismäärää.

Ehdotetut säännökset ovat pääpiirteissään samankaltaisia kuin kuluttajasaatavia koskevat säännökset, mutta niissä on otettu huomioon yrityssaatavien perinnän erityispiirteet.

Esityksessä on lisäksi rajoituksia tratan, eli yrityssaatavien perinnässä tavallisesti käytetyn julkisuusuhkaisen maksukehotuksen, käyttöön. Tratan käyttö perintäkeinona olisi kiellettyä, jos velallinen on yksityishenkilö, yksityinen

elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Lisäksi tratan käyttöä ehdotetaan rajoitettavaksi liikevaihdoltaan pienien tai toimintansa vasta aloittaneiden osakeyhtiöiden saatavien perinnässä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt