Tasa-arvon kokemukseen vaikuttavat merkittävästi perhevapaisiin liittyvät haasteet. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Perheiden määrä jatkaa laskuaan, lapsettomien parien kasvaa

Viime vuoden lopussa Suomessa oli alle puolitoista miljoonaa perhettä.

Perheiden määrä jatkoi edellisvuonna alkanutta vähenemistään 2 800 perheellä. Määrän pieneneminen on nyt lähes samalla tasolla kuin määrän vuosittainen kasvu vielä muutamia vuosia sitten, kertoo Tilastokeskus.

Perheistä 64 prosenttia oli avioparien perheitä. Eri sukupuolta olevan avioparin ja lasten muodostamien perheiden määrä väheni 7 960 perheellä edellisestä vuodesta. Avoparien ja lasten perheiden määrä pieneni edellisvuodesta puolestaan noin 600 perheellä.

Lapsettomien avopariperheiden määrä lisääntyi 2 530:lla ja lapsettomien eri sukupuolta olevien avioparien määrä 1 900 perheellä. Myös yhden vanhemman perheiden määrä hieman kasvoi, äidin ja lasten perheiden määrä 428:lla ja isän ja lasten perheiden määrä 676:lla.

Samaa sukupuolta olevien avioparien määrä kasvoi 321:llä, kun taas rekisteröityjen parien määrä pieneni 192:lla. Kehitys on luontainen jatkumo maaliskuun alusta vuonna 2017 voimaan tulleesta avioliittolain muutoksesta, jonka seurauksena osa rekisteröidyistä pareista on muuttanut parisuhteensa avioliitoksi eikä uusia rekisteröityjä pareja ole voinut enää muodostua.

Viime vuonna yksinasuvia oli 1 191 297 eli 28 989 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Perheiden keskikoko oli 2,75. Vielä vuonna 1990 perheissä oli keskimäärin kolme henkilöä. Perheisiin kuului 73 prosenttia väestöstä eli 4 034 000 henkilöä, 21 503 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Perheisiin kuuluvien osuus on pienentynyt tasaisesti. Vielä vuonna 1990 perheisiin kuului 82 prosenttia väestöstä.

Lapsiperheitä 4300 edellisvuotta vähemmän

Lapsiperheitä oli yhteensä 562 000. Määrä pieneni edellisestä vuodesta 4 300:lla. Vähennys on suurempi kuin edellisvuonna ja selvästi suurempi kuin viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana keskimäärin, jolloin vuosittainen vähennys on ollut noin 2 000.

Lapsiperheeseen kuuluu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Lapsiperheiden määrän pieneneminen kertoo Tilastokeskuksen mukaan lähinnä siitä, että perheiden täysi-ikäistyvien lasten ikäluokat ovat suurempia kuin uudet syntyvät ikäluokat.

Lapsiperheisiin kuului 38 prosenttia väestöstä. Lapsiperheiden yleisin perhemuoto oli edelleen eri sukupuolta olevan avioparin muodostama perhe, joita oli 58 prosenttia lapsiperheistä. Lapsiperheistä viidennes oli avoparien perheitä. Lähes saman verran oli äiti ja lapsia -perheitä, joita oli 19 prosenttia. Isä ja lapsia -perheitä oli edelleen hyvin vähän, kolme prosenttia.

Samaa sukupuolta oleva aviopari oli vanhempana 500 lapsiperheessä ja rekisteröity pari 285 lapsiperheessä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt