Ambulanssi ajaa Lahdenväylällä Helsingissä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Pelastustoimi uudistetaan soten yhteydessä

Sisäministeriö on laatinut tavoitteet pelastustoimen uudistamiselle sote-uudistuksen yhteydessä.

Tiedotteen mukaan tavoitteena on vahvistaa pelastustoimen valtakunnallisia voimavaroja, johtamista ja ohjausta sekä tiivistää alan toimijoiden yhteistyötä. Valmistelua tehdään tiiviissä yhteistyössä koko toimialan kanssa.

Kuntien vastuulla oleva pelastustoimi on tarkoitus siirtää maakuntien järjestämisvastuulle. Maakuntien pelastustoimelle on osoitettava omat määrärahat, jotta ihmisten pelastaminen ja onnettomuuksien ehkäisy eivät ole riippuvaisia sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvavasta kustannuspaineesta.

– Pelastustoimen pitää pystyä yhdenmukaiseen ja vaikuttavaan onnettomuuksien ehkäisyyn, riittävään toimintavalmiuteen kasvukeskuksissa ja harva-alueilla sekä valtakunnalliseen tehokkuuteen suuronnettomuuksissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Tämä ei onnistu ilman riittäviä voimavaroja, sanoo sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.)

Lisäksi tavoitteena on, että pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa jatkossakin. Näin varmistetaan pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelujen sujuvuus ja kustannustehokkuus.

Suomessa väestöllä on erittäin vahva luottamus pelastusviranomaisiin. Pelastustoimen haasteina ovat kuitenkin ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen.

– Maakunnan pelastuslaitos huolehtii itsenäisesti lakisääteisistä viranomaistehtävistä. Maakuntien pelastustoimea on myös voitava johtaa tehokkaasti valtakunnallisena kokonaisuutena, jotta voidaan turvata riittävän yhdenvertaiset palvelut koko maassa, korostaa pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.

Onnettomuuksien ehkäisyssä ja paikallisessa varautumisessa kunnat ja pelastuslaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä. Nämä toimivat yhteistyörakenteet on tärkeä säilyttää.

Nyt linjatut tavoitteet noudattavat hallitusohjelmaa, jonka mukaan pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan voimavarat ja suorituskyky turvataan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt