Kauppakeskus Ruoholahti evakuoitiin sähkökaapelipalon ja sähkökatkon vuoksi Helsingissä helmikuussa. LEHTIKUVA / EIJA KONTIO

Pelastustoimi on osa sisäistä turvallisuutta

Suomen Palopäällystöliitto muistuttaa tulevan hallitusohjelman tekijöitä pelastustoimen kehittämistarpeista.

Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja pelastuslaitosten kumppanuusverkosto esittävät tulevaan hallitusohjelmaan erityisesti pelastustoimen kehittämistarpeita huomioivaa sisäisen turvallisuuden selontekoa.

– Pelastustoimi on vahva ja aktiivinen sisäisen turvallisuuden toimija ja sen tulee näkyä sisäisen turvallisuuden selonteossa, painottaa Palopäällystöliiton toiminnanjohtaja Ari Keijonen tiedotteessa.

Peelastustoimen kehitäminen omana toimialana ja omista lähtökohdistaan onnistuu Palopäällystöliiton jäsenistön mukaan parhaiten nykyrakenteen pohjalta. Asiakkaiden palvelun ja toimintavalmiuden kannalta on kuitenkin liiton mielestä tärkeää, että pelastustoimi voi jatkossakin tuottaa ensihoitopalveluja. Pelastustoimen erityisluontoinen työ vaatii myös osaamiseen, henkiseen kriisinsietokykyyn ja fyysiseen toimintakykyyn panostamista.

– Pelastustoimen ja ensihoidon synergia on tärkeää, mutta molemmat ovat omia toimialojaan. Molempia tulee kehittää omista lähtökohdista, yhtymäkohtia unohtamatta, muistuttaa Keijonen.

Palopäällystöliiton mukaan turvallisuusviranomaisten välistä yhteistyötä on tiivistettävä. Esimerkiksi hybridi- ja terrorismiuhkiin, ilmastonmuutokseen ja kaupungistumiseen liittyviin haasteisiin vastataan parhaiten yhteistyöllä muun muassa pelastustoimen, poliisin ja Hätäkeskuslaitoksen kesken.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt