X
SULJE MAINOS
Syyrian al-Holin ISIS-vankileirillä kerrotaan olevan noin 30 suomalaista lasta ja kymmenkunta äitiä. LEHTIKUVA / AFP Fadel Senna

Pekka Haaviston al-Hol-syksy – näinkö kaikki tapahtui

Kesäkuussa hallitus kertoi, ettei ISIS-leiriltä evakuoida. Pian ulkoministeriö perusti salaa Korpi-projektin evakuointeja varten.

”Meillä on ollut kesällä sellaista keskustelua laajemmin ulkoministeriön virkamiesten kanssa, että tarvitseeko tässä tilanteessa tehdä mitään. Olen ministerinä edustanut tietysti sitä kantaa, että minulla on se käsitys, että kun suomalaisilla on perustuslain mukainen oikeus palata kotimaahansa ja lapsen oikeuksien sopimus suojaa lapsia, että emme voi olla tekemättä mitään.” – Ulkoministeri Pekka Haavisto tiedotustilaisuudessa 2.12.2019

”Olen ilman muuta vastuussa kaikesta, mitä ulkoministeriössä tapahtuu. …Tässä mielessä ollaan toimittu tämän lainsäädännön ja sen mukaan, mitä oikeuskansleri 10.10. on linjannut. Jos ei olisi toimittu, uskoisin että siitä saisi ministeri aika raskaat moitteet”. – Ulkoministeri Pekka Haavisto tiedotustilaisuudessa 2.12.2019

 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuulee keskiviikkona ja torstaina virkamiesoikeuden, hallinto-oikeuden ja rikosoikeuden professoreita ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) al-Hol-ministerivastuuasiassa.

Miten tähän on tultu? Al-Holin ISIS-vankileirillä olevien äitien kaavailtu kotiutus kuumensi tunteita loppuvuodesta. Tapahtunut on ollut suurta sotkua myös erilaisen salailun – muunkin kuin henkilötietojen salaamisen – vuoksi.

Mitä Pekka Haavisto kenties ajatteli ja mitä hän teki? Verkkouutiset yrittää tässä koota syksyn keskeisiä tapahtumia yhteen.

 

27.6.2019 Hallituksen al-Hol-linja eduskunnan kyselytunnilla

Eduskunnan kyselytunnilla on esillä kysymys ”aikooko hallitus tukea naispuolisten ISIS-terroristien palauttamista Suomeen”.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoo, että ”meillä ei ole mitään tarkoitusta sellaista toimintaa lähteä tekemään, jossa näitä ihmisiä lähdettäisiin esimerkiksi konsulipalvelulain perusteella tuomaan Suomeen. Konsulipalvelulaki ei sovellu näihin tapauksiin, ei laisinkaan. …Tässä tilanteessa emme harkitse mitään erityisiä evakuointitoimenpiteitä, mitään sellaisia, jotka perustuvat esimerkiksi konsulilainsäädäntöön”.

Ulkoministeri Pekka Haavisto vastaa Rinteen jälkeen. Kuulija voi havaita mahdollisen aste-eron. Haavisto ei totea olevansa Rinteen kanssa samalla linjalla ja sanoo muun muassa näin:

– Hallitus selvittää tietysti tällaisten ihmisten kohdalla, mitä apua mahdollisesti tarvitaan. Siellä on paljon lapsia, pieniä lapsia, joiden tilanne on erittäin huolestuttava, ja mikäli tällaiset ihmiset hakeutuvat sitten Suomen konsulaattiin jossakin, niin suomalaisina he saavat tietysti palata maahan.

– Tietysti on varmaan joku raja sitten siinä, kuinka kauan näitä leirejä ylipäätään on siellä Pohjois-Syyriassa olemassa, eivät ihmiset varmaan koko elämäänsä siellä asu.

…koetetaan inhimillisesti hoitaa siinäkin tilanteessa, kun ihmiset mahdollisesti ovat syyllistyneet tällaisiin, ja lapsethan ovat syyttömiä tähän tilanteeseen, johon vanhemmat ovat heidät johtaneet.

 

12.7.2019 Ministerit tapaavat leiriläisten läheisiä

Pääministeri Antti Rinne, ulkoministeri Pekka Haavisto, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) tapaavat ISIS-leirillä olevien suomalaisnaisten ja heidän lastensa lähipiiriä. Valtioneuvosto tiedottaa tapaamisen olevan osa selvitystyötä, jota tilanteen vuoksi tehdään.

 

Pekka Haavisto 19. joulukuuta 2019. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

10.10.2019 Oikeuskansleri ratkaisee kantelut al-Hol-toimista

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti toteaa, että valtioneuvosto ja ministerit ovat toimineet lainmukaisesti Syyriassa leirillä olevien suomalaisten naisten ja lasten kotiuttamiskysymyksessä. Ratkaisussa pohdittiin, onko hallituksella tai viranomaisilla velvollisuus ryhtyä kotiuttamisiin. Pöystin oikeudellinen arvio on, että valtioneuvosto pyrkii kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja konsulipalvelulain mukaisten toimivaltuuksiensa nojalla ja puitteissa kotiuttamaan ainakin lapset. Oikeuskansleri toteaa kuitenkin, että oikeudellisella arviolla on rajallinen merkitys, koska viranomaisten tosiasialliset mahdollisuudet toimia Suomen rajojen ulkopuolella ovat erilaiset kuin jos kyse olisi Suomen sisäisestä tilanteesta. Ratkaisussa korostetaan tilanteen juridista monitahoisuutta ja vaikeutta. Pöysti toteaa, ettei oikeuskanslerin ratkaisu velvoita mihinkään tiettyihin toimenpiteisiin.

Pekka Haavisto toteaa myöhemmin, että hänen mielestään ratkaisu antoi oikeudellisen linjan siitä, miten al-Holin tapauksessa mennään eteenpäin – ”emme voi olla tekemättä mitään”. Oppositio taas katsoo myöhemmin, että Haavisto tulkitsi päätöstä ”omavaltaisesti”.

Asiaa hoitamaan Haavisto päättää etsiä Syyriaan oman erityisedustajansa, virkavastuulla toimivan ulkoministeriön virkamiehen.

Pekka Haaviston ja/tai hänen piirinsä keskuudessa vaikuttaa syntyvän käsitys siitä, että lasten lisäksi suomalaiset ISIS-äidit on nyt kotiutettava humanitäärisistä syistä. Julkisesti tällaista ei sanota. Tarkkoja tietoja ulkoministerin päätöksistä ja toimista ei tiedetä, ei myöskään niiden ajankohtia eikä muotoa. Haavisto on paljon virkamatkoilla ulkomailla, mutta jatkuvassa yhteydessä Suomeen. Kovan luokan salainen kotiutussuunnitelma eli Korpi-projekti on jo ollut vireillä ja saa nyt vauhtia.

 

18.10.2019 Konsulipäällikkö Pasi Tuominen arvostelee Pekka Haaviston al-Hol-määräyksiä

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen lähettää ministeriön alivaltiosihteeri Pekka Puustiselle kovasanaisen sähköpostiviestin. Siinä Tuominen vaatii al-Holin asiassa hallituksen tai ministeri Haaviston päätöstä ja syyttää ministerin kansliaa asian ”vyöryttämisestä” virkamiehille. Ratkaisun tekeminen virkamiestyönä on Tuomisen mukaan sellainen päätös, että sen tekijän on syytä varautua pitkään ehdottomaan vankeustuomioon.

Samana päivänä ulkoministerin erityisavustaja Joel Linnainmäki lähettää Puustiselle Haaviston ja avustajien keskustelujen perusteella laaditun kahdeksankohtaisen ohjeen ulkoministeriön muistion laatimiseen. Siinä on oltava maininta esimerkiksi viivytyksettä toimitettavista matkustusasiakirjoista.

 

22.10.2019 Pekka Haavisto nimittää al-Hol-erityisedustajansa

Ulkoministeri Pekka Haavisto nimittää al-Holin erityisedustajansa. Hänen tehtävänään on nimitysasiakirjan mukaan Syyrian leirien suomalaisten lasten henkilökohtaisen turvallisuuden ja perusoikeuksien toteutuminen.

Myöhemmin selviää, että perusteilla on myös viranomaisten työryhmä, joka varautuu ja jonka on myös määrä kotiuttaa suomalaiset – kaikki suomalaiset. Se on Korpi-projekti tai Operaatio Korpi.

 

27.10.2019 Antti Rinne kuvailee al-Hol-toimia

Antti Rinne kertoo Ylen Pääministerin haastattelutunnilla hallituksen tehneen eri viranomaisten kanssa toimia, jotka tähtäävät hädän lievittämiseen leirillä. Rinteen mukaan hän ja ulkoministeri Haavisto saavat säännöllisesti tietoa alueen tilanteesta ja tietävät, ”missä siellä mennään ja mitä Suomen hallitus asian suhteen tekee”.

Myöhemmin Rinne toteaa Verkkouutisille 4.2.2020, että hänelle ei kuitenkaan tuotu tietoa esimerkiksi Korpi-projektista.

 

31.10.2019 Al-Hol hallituksen iltakoulussa

Pekka Haavisto selvittää al-Holin asiaa hallituksen iltakoulussa. Iltakoulut ovat epävirallisia tilaisuuksia. Haavisto antaa vain suullisen esityksen. Mitään ulkoministeriön asiakirjoja ei esitetä. Käytännön ratkaisut tai esimerkiksi Korpi eivät ole esillä.

Iltakoulun jälkeen Haavisto vaihtaa julkisuudessa selitystä, jolla on perustellut toimintaansa. Aiemmin Haavisto on viitannut siihen, että oikeuskanslerin päätöstä ei voi ”poliittisella päätöksellä ylittää tai sivuuttaa tai mitätöidä”, nyt hän oikeuttaa toimiaan iltakoulussa esittelemällään ulkoministeriön ”toimintaohjeella ja toimintalinjauksella”. Myös muut ministerit viittaavat myöhemmin toistuvasti iltakouluun. Myöhemmin silloinen liikenneministeri ja nykyinen pääministeri Sanna Marin (sd.) kuittaa, että annettiin ”hiljainen hyväksyntä” Pekka Haaviston toimille.

Vaikeassa ja monimutkaisessa, salaa tehtävässä asiassa menevät monella viimeistään nyt jatkuvasti sekaisin lasten kotiuttaminen, lasten ja naisten kotiuttaminen sekä naisten kotiuttaminen ja toisaalta esimerkiksi varautuminen, suunnittelu ja operaatiot. Ulkoministeriön ei juuri voi sanoa tekevän tilanteen ymmärtämisestä helpompaa.

 

11.11.2019 viikolla: Pekka Haavisto syrjäyttää Pasi Tuomisen

Ilta-Sanomat uutisoi 19.11.2019, että Pekka Haavisto on siirtänyt edellisellä viikolla ulkoministeriössä syrjään konsulipäällikkö Pasi Tuomisen. Tuomiselle etsitään seuraajaa. Päätöksen kerrotaan kuohuttavan ministeriössä.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

 

15.11.2019 Korpi-työryhmä perustetaan

Myöhemmin julki tulevassa perustamisasiakirjassa kerrotaan ”KORPI-projekti -työryhmän perustamisesta”. Työryhmän tehtävänä on tukea erityisedustajaa tehtävässään. Asiakirjassa todetaan muun muassa, että ”Syyriassa olevien lasten osalta on katsottu, että valtion tulee ryhtyä toimiin heidän oikeuksiensa turvaamiseksi ja avustaminen tapahtuu konsulipalvelulaissa säädettyjen periaatteiden mukaisesti”. Työryhmän tehtäväksi kerrotaan tuottaa suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi. Korpi-ryhmässä ovat edustettuina ulkoministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja puolustusministeriö. Työryhmän alaisuuteen asetetaan kolme alatyöryhmää, joihin ministeriöt voivat lähettää edustajansa. Alatyöryhmät ovat konsulitoiminta, operaatioturvallisuus- ja logistiikka sekä viestintä. Niiden tehtävänä on ”tuottaa operaatiosuunnitelma vastuullaan olevan kokonaisuuden osalta”.

Korpi-työryhmästä tietävät vain asianosaiset.

 

21.11.2019 Korpi-operaation kotiutussuunnitelma kaikkien halukkaiden palautuksesta

Ylen ja Helsingin Sanomien myöhemmin julkaisemien tietojen mukaan ulkoministeriön johdolla laaditaan nyt tarkka suunnitelma tuoda leiriltä Suomeen kaikki palautukseen suostuvat henkilöt.

Asiakirjoissa on poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen nimi. Hän vahvistaa myöhemmin, että palautuslento oli suunniteltu viikolle 50 eli ennen joulukuun 2019 puoltaväliä.

21.11.2019 päivätyssä asiakirjassa kerrotaan noin viikkoa aiemmin asetetusta Korpi-työryhmästä ja kuvataan toimintasuunnitelma, jossa Suomeen tuotaisiin ”kaikki palautukseen suostuvat henkilöt” al-Holin leiriltä. Heidät tuotaisiin yhdellä kertaa Irakin Kurdistanin Erbiliin ja sieltä charterkoneella Helsinki-Vantaalle viikolla 50. Toiminta tapahtuu ulkoministeriön johdolla. Asiaa on valmistellut myös Haaviston erityisedustaja Syyriassa.

Marraskuun lopulla laajemmista kotiutushankkeista alkaa levitä tietoja. Pekka Haavisto on julkisesti ja esimerkiksi iltakoulussa puhunut lähinnä vain varautumisesta ja puntaroinut erilaisia vaihtoehtoja. Korpi-projekti kuitenkin todistaa sen puolesta, että aktiivisia toimia ollaan oltu tekemässä ja linja on ollut muuttumassa.

Tuolloinen pääministeri Antti Rinne kommentoi asiaa 4.2.2020 Verkkouutisten haastattelussa. Rinteen mukaan Korpi-operaatiota ei koskaan esitelty hänelle.

 

2.12.2019 Ilta-Sanomat julkaisee tietoja Operaatio Korvesta

Korpi-projektin tietoja tulee julkisuuteen. Ilta-Sanomat julkaisee uutisen, jonka mukaan Pekka Haavisto yritti painostaa ulkoministeriön konsulipäällikköä Pasi Tuomista tuomaan al-Holin lapset Suomeen konsulikyydillä, ja syrjäytti sitten tästä kieltäytyneen Tuomisen. Jutussa kerrotaan ensi kertaa julkisesti ”Operaatio Korvesta”. Haavisto ei halua kommentoida Tuomisen tapaukseen liittyviä yksityiskohtia ja puhuu normaalista tehtäväkierrosta. Ulkoministeri kertoo, ettei tunne ”Operaatio Korpea” ja kiistää painostaneensa virkamiehiä.

 

2.12.2019 Pekka Haaviston tiedotustilaisuus

Ulkoministeri Pekka Haavisto sanoo, että julkisuudessa on liikkunut väärää tietoa hänen toimistaan. Haavisto toteaa, ettei hän ole antanut mitään ”ohjetta, määräystä tai neuvoa, jossa vain lapset tuotaisiin al-Holin leiriltä jollain suomalaisella viranomaisiskulla tai toimilla”. Haavisto kiistää painostaneensa Pasi Tuomista, ja kertoo informoineensa hallitusta ja eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa useaan kertaan al-Holin asiasta. Haavisto kertoo nimittämästään erityisedustajasta. Operaatio Korpi on ministerin mukaan viranomaisten kesken sovittu yhteinen malli palaajien varalta.

 

HS:n nettijutussa hallitus siunasi toimet vain ”käytännössä”, toisin kuin paperi-HS:n jutussa.

2.12.2019 ja 3.12.2019 Helsingin Sanomat uutisoi hallituksen ”siunanneen” naistenkin kotiutuksen

Helsingin Sanomat uutisoi paperilehdessään, että ”koko Suomen hallitus on siunannut toimet, joiden avulla on tarkoitus hakea al-Holin leirillä olevia naisia ja lapsia takaisin Suomeen. Myös tasavallan presidenttiä Sauli Niinistöä on informoitu asiasta”.

HS muuttaa vastaavaa nettiuutistaan useita kertoja. Lopulta sen teksti kuuluu, että ”hallitus on käytännössä siunannut toimet” (kursivointi VU:n).

Maan hallitus on samaan aikaan hajoamassa Posti-skandaalin vuoksi. Tämä vie huomiota al-Holista.

 

3.12.2019 Tasavallan presidentti: Al-Hol -päätöstä naisista ja lapsista ei ole

Presidentti Sauli Niinistö ihmettelee Verkkouutisille, ettei hallitus ole tehnyt poliittista päätöstä asiassa. Hän ei tunne suunnitelmaa kotiuttaa ISIS-naisia.

 

10.12.2019 Yle kertoo Suomen pyrkivän kotiuttamaan leiriläiset aktiivisesti

”Ei ole skenaarioita, mihin valmistaudutaan, vaan selvä suunnitelma, joka on aktiivinen”, operaation valmistelutyössä mukana oleva henkilö kertoo Ylelle. Uutisen mukaan ulkoministeriön johdolla tehtiin jo lokakuussa Korpi-suunnitelma, jonka mukaan kaikki leirin suomalaiset kotiutetaan kerralla. Marraskuussa suunnitelmaa muutettiin niin, että kotiutus tehdään erissä. Näin toimittiin, ettei asiassa tarvitsisi tehdä poliittista päätöstä, vaan kotiutus voitaisiin tehdä pelkän viranomaispäätöksen nojalla.

 

11.12.2019 Välikysymys ulkoministerin toimista al-Holin asiassa

Perussuomalaisten, kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja Liike Nytin eduskuntaryhmien mukaan on herännyt perusteltu kysymys siitä, ovatko ministeri Pekka Haavisto ja hallitus menetelleet lainmukaisesti al-Holin tapauksessa. Puolueet jättävät 18 eri asiakysymystä käsittävän välikysymyksen.

 

11.12.2019 Pekka Haaviston tiedotustilaisuus

Pekka Haavisto kiistää väitteet al-Holin operaatiosta ja charter-lennoista. Hänen mukaansa viranomaistoimet ovat olleet tavallisena virkatyönä tehtyä valmistelua. Haavistolta kysytään poliittisen päätöksen tarpeesta. Ministerin mukaan nyt on noudatettu Rinteen hallituksen linjaa, joka perustuu 31.10.2019 iltakoulussa esiteltyyn ”ulkoministeriön toimintaohjeeseen ja toimintalinjaukseen”.

 

16.12.2019 Valtioneuvoston periaatepäätös al-Holista

Uusi pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo hallituksen tekevän kymmenkohtaisen periaatepäätöksen al-Holista ja julkistaa sen sisällön. Tätä on kaivannut muun muassa tasavallan presidentti. Nyt hallituksen selkeäksi tahtotilaksi kuvataan kotiuttaa leirin lapset niin nopeasti kuin mahdollista, mutta päätös toteaa, että aikuisten auttamiseen ei ole velvoitetta ja viranomaiset harkitsevat jokaisen kotiuttamista tapauskohtaisesti.

 

17.12.2019 Pekka Haavisto vastaa välikysymykseen

Ulkoministerin vastauksessa todetaan, että ”välikysymyksessä on lukuisia kysymyksiä. Hallituksen vastauksessa keskitytään niistä keskeisimpiin”. Opposition mielestä keskeiset kysymykset jäävät tyystin vastaamatta.

 

19.12.2019 Kymmenen kansanedustajan muistutus

Kymmenen kansanedustajan jättämässä muistutuksessa pyydetään eduskunnan perustuslakivaliokuntaa tutkimaan, onko ulkoministeri Pekka Haavisto tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvia velvollisuuksiaan tai menetellyt muutoin virkatoimissaan selvästi lainvastaisesti toimissaan al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden henkilöiden kotiuttamista koskevassa asiassa.

 

21.12.2019 Kaksi al-Holin orpolasta lennätetään Suomeen

Ulkoministeriö vahvistaa, että kaksi al-Holin leirin orpolasta on tuotu Suomeen. Heidät tuotiin yksityiskoneella Irakin Erbilin kautta.

Leirillä olijoiden suurta hätää on aiemmin korostettu, mutta marras-joulukuussa vaikuttaa tapahtuneen uusi käännös, sillä helmikuussa 2020 ei muita kotiutuksia ole tehty puoleentoista kuukauteen.

Asiasta tehdyn välikysymyksen ensimmäinen kysymys oli ”onko Isis-taistelijoiden perheitä tulossa Suomeen ja milloin kotiuttamisen olisi määrä tapahtua”. Tähän ei ole saatu vastausta. Mutta:

 

8.2.2020 Antaako Pekka Haavisto ymmärtää jotain?

Helsingin Sanomien 8.2.2020 haastattelussa todetaan, että ”HAAVISTON mielestä vaikuttaa vahvasti siltä, ettei al-Holin leirin naisen ja lasten kotiuttamisesta pystytä tekemään yhteistä kansainvälistä päätöstä. Jokainen maa joutuu ratkaisemaan naisten ja lasten tilanteen oman oikeusperustansa mukaan. ’Jos asiaan olisi ollut löytyäkseen jokin kansainvälinen yhteinen linja, se olisi jo löytynyt’ (, Pekka Haavisto sanoo HS:lle).”

HS:n jutussa sanotaan, että ilman hallituksen linjaustakin ”julkisella vallalla on Suomessa velvoite auttaa lapsia. Päätöksen lapsen edusta tekee virkamies virkavastuulla. Lapsen etu lienee useimmiten se, että mukana kotimaahan tulee myös äiti. Myös leiriä hallinnoivat kurdit lähtevät kansainvälisiin sopimuksiin vedoten siitä, ettei lapsia eroteta äideistä”.

KASPERI SUMMANEN
JUHA-PEKKA TIKKA

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt