Al-Hol -leirillä Syyriassa elää Suomesta ISIS:iin lähteneitä naisia ja lapsia. LEHTIKUVA / AFP Bulent Kilic

Pekka Haavisto vastasi al-Holista – Ben Zyskowicz: Hallituksella ei linjaa

Kansanedustajan mukaan ulkoministeri toistelee itsestäänselvyyksiä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on antanut vastauksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin kirjalliseen kysymykseen. Siinä kysyttiin, mikä on hallituksen tavoite ja tahtotila al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten suhteen.

Pekka Haaviston vastaus kuuluu seuraavasti:

” Suomen kansalaisilla on lähtökohtaisesti aina oikeus palata Suomeen. Tämä on ollut Suomen välittämä viesti myös Koillis-Syyrian alueen hallinnosta vastaaville toimijoille, joiden vastuulla Al-Holin leiri ja siellä olevien henkilöiden hyvinvointi on.
Suomen viranomaisilla on kykyjä valmius ottaa vastaan myös vaikeista olosuhteista, kuten sotatoimialueilta, palaavia Suomen kansalaisia.
Al-Holin leirin sekä alueen humanitaarisen ja turvallisuustilanteen kehittymistä seurataan jatkuvasti muun muassa Suomen Beirutin suurlähetystöltä ja kansainvälisiltä järjestöiltä saatavien tietojen avulla. Viranomaiset ovat olleet yhteydessä myös Koillis-Syyrian alueen hallinnosta vastaaviin toimijoihin.
Kaikessa yhteydenpidossa joudutaan ottamaan huomioon alueen ja Al-Holin leirin poikkeukselliset turvallisuusolosuhteet. Alueen turvallisuustilanne on huono ja leirin olosuhteet ovat hyvin vaikeat. Leirillä toimii yli 30 humanitaarista kansainvälistä järjestöä, joiden toimittamalla avulla pyritään turvaamaan leirillä olevien henkilöiden perustarpeet.
Lasten osalta yleissopimus lapsen oikeuksista velvoittaa ottamaan kaikissa toimissa ensisijaisesti huomioon lapsen edun. Suomi toimii tämän mukaisesti ja lapsen etu arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa erikseen. Myös muiden kuin lasten osalta on muistettava, että kyse on yksittäisten henkilöiden ja perheiden tilanteista, eikä viranomainen voi käsitellä yksilöiden tai perheiden tilannetta julkisuudessa ilman, että henkilöiden yksityisyys vaarantuu.
Viranomaisyhteistyötä jatketaan edelleen, jotta löydetään kunkin perheen ja lapsen edun kannalta paras ratkaisu.”

Ben Zyskowiczin mielestä Pekka Haaviston vastauksesta näkyy selvästi, että hallituksella ei ole asiassa linjaa.

– Tilanne on monitahoisen vaikea, kuten kaikki hyvin tiedämme. Ministeri Haavistonkin vastaus kuitenkin osoittaa, että hallitus on hakenut linjaansa nyt jo neljä kuukautta, mutta toistelee edelleen itsestäänselvyyksiä pystymättä päättämään tahtotilaansa asiassa, Ben Zyskowicz sanoo.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt