Eduskunnan puhemies Paula Risikko. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Paula Risikko: Vanhusten oikeudet oikeusasiamiehen erityistehtäväksi

Eduskunnan puhemiehen mukaan oikeusasiamiehellä olisi vanhusasiainvaltuutettua paremmat mahdollisuudet ajaa ikäihmisten asioita.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) ehdottaa, että vanhusten oikeuksien valvonta ja edistäminen osoitetaan oikeusasiamiehen erityistehtäväksi.

Oikeusasiamiehellä on laaja toimivalta ja tiedonsaantioikeus, monipuoliset toimintatavat ja tehokkaat mahdollisuudet puuttua lainvastaiseen tai virheelliseen menettelyyn. Eduskunnan oikeusasiamiehellä olisi sekä toimivalta puuttua, että nostaa esille kehittämiskohteita, toisin kuin erillisellä vanhusasiainvaltuutetulla. Ehdotettu vanhusasiainvaltuutettu jäisi oikeusasiamieheen verrattuna väistämättä heikommaksi toimijaksi.

– Vanhukset ja heidän omaisensa kantelevat vähän. Sen vuoksi valvonnan on oltava oma-aloitteista. Laillisuusvalvonnan tehostamiseksi oikeusasiamiehen omien aloitteiden ja tarkastusten määrää tulee lisätä merkittävästi. Tämä edellyttää resurssien lisäämistä. Toisaalta jo pienellä voimavarojen lisäyksellä toiminnan volyymia ja vaikuttavuutta olisi mahdollista lisätä merkittävästi, tiedotteessa sanotaan.

Risikon mukaan oikeusasiamiehen toiminnassa on jo nyt pyritty aikaisempaa enemmän painottamaan vanhusten oikeuksien ja kohtelun valvontaa. Vanhusten oikeuksien toteutumista seurataan kaikessa toiminnassa, esimerkiksi poliisi, ulosotto, vankilat, verotus ja edunvalvonta. Laillisuusvalvonnassa pyritään erityisesti turvaamaan, että jokainen ikääntyvä henkilö saa perustuslaissa turvatut välttämättömän hoivan ja huolenpidon sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

– Vanhusten oikeuksien valvonta ja edistäminen voitaisiin osoittaa oikeusasiamiehen erityistehtäväksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetussa laissa. Joka tapauksessa nämä tehtävät voitaisiin keskittää oikeusasiamiehelle valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetussa laissa, Risikko sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt