Uuden lainsäädännön myötä perustetaan parlamentin aloitteesta avustusvalmiuksien reservi RescEU. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Parlamentti vahvistaa EU:n katastrofiapua

Uusien sääntöjen avulla pelastuspalvelun voimavaroja voidaan jakaa paremmin.

Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina EU:n pelastuspalvelumekanismin uudistuksen. Mekanismin tehokkuutta koeteltiin vuoden 2017 ja 2018 metsäpaloissa ympäri Eurooppaa.

Uudet säännöt auttavat EU-maita vastaamaan nopeammin ja tehokkaammin luonnonkatastrofeihin ja ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin jakamalla pelastuspalveluresursseja paremmin maiden välillä.

Parlamentti ja neuvosto ovat jo päässeet säännöistä alustavaan sopuun joulukuussa, selviää parlamentin tiedotteesta.

Uuden lainsäädännön myötä perustetaan parlamentin aloitteesta avustusvalmiuksien reservi RescEU. Reservi tulee palvelemaan kaiken tyyppisissä katastrofeissa ja siihen kuuluu mm. metsäpalon torjunnassa käytettäviä lentokoneita, tehokkaita pumppuja, kenttäsairaaloita ja hätälääkintäryhmiä.

RescEU-reserviä voitaisiin käyttää, kun jäsenmaiden voimavarat eivät riitä katastrofiin vastaamiseen. Sen käyttäminen vaatisi komission päätöstä.

Mepit onnistuivat lisäksi vahvistamaan EU:n pelastuspalvelun osaamisverkostoa niin, että erityisesti nuorten asiantuntijoiden ja pelastustoiminnan vapaaehtoisten vaihtoja helpotetaan.

– Onnistuimme toimimaan nopeasti ennen ensi kesää ja välttämään Kreikan vuoden 2018 sekä Portugalin vuoden 2017 tapahtumien uusiutumisen. Tarvitsemme tehokkaita menetelmiä ihmishenkien pelastamiseksi. Onnistuneen lainsäädäntötyön takana on pyrkimys solidaarisuuteen ja kansalaisten turvallisuuteen, toteaa esittelijänä toiminut Elisabetta Gardini (EPP, Italia).

Uudet säännöt hyväksyttiin äänin 620 puolesta, 22 vastaan ja 35 tyhjää. Neuvoston pitää vielä antaa hyväksyntänsä uusille säännöille. Ne astuvat voimaan ensi kesään mennessä.

EU:n pelastuspalvelumekanismi on tällä hetkellä vapaaehtoinen järjestelmä, jonka kautta EU koordinoi osallistuvien maiden vapaaehtoista tukea apua pyytäneeseen maahan.

Viime vuosina äärimmäiset sääolosuhteet sekä muut katastrofit ovat heikentäneet EU-maiden kykyä tarjota hätäapua muihin maihin erityisesti tilanteissa, jossa useammassa maassa on yhtä aikaa saman tyyppinen katastrofi.

EU:lla ei tällä hetkellä ole käytössään avustusvalmiuksien reserviä, jota voitaisiin käyttää, kun tukea jäsenmaahan ei ole mahdollista saada tai se on vähäistä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt