X
SULJE MAINOS

Pardian kysely: Henkilöstön mahdollisuus osallistua tuottaa onnistuneimmat muutokset

Henkilöstön mahdollisuudet osallistua työpaikan muutoksia koskevaan päätöksentekoon auttavat muutoksien onnistumista, kertoo Pardian kysely.

– Hyvät osallistumismahdollisuudet päätöksentekoon vaikuttavat selkeästi siihen, millaiseksi muutoksien vaikutukset työpaikoilla koetaan. Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon sitouttaa, innostaa ja motivoi mukaan muutokseen. Henkilöstö ja henkilöstöjärjestöt tulee ottaa aidosti mukaan heti työpaikkojen muutoshankkeiden alkuvaiheessa myös tulevalla hallituskaudella, Pardian puheenjohtaja Niko Simola vaatii.

Pardian kyselyn mukaan tyytyväisiä omiin osallistumismahdollisuuksiin työpaikan muutoksia koskevassa päätöksenteossa oli 41 prosenttia ja tyytymättömiä 59 prosenttia vastaajista. Yksityisellä sektorilla työskentelevät olivat tyytyväisempiä kuin valtiolla työskentelevät.

Päätöksentekoon osallistumaan päässeistä 76 prosenttia katsoi, että tehdyt muutokset olivat työpaikalla tarpeellisia ja 75 prosenttia piti niitä myös hyödyllisinä työpaikan toiminnan kannalta.

Osallistumismahdollisuuksiinsa tyytymättömistä tarpeellisina muutoksia piti vain 29 prosenttia ja hyödyllisinä 23 prosenttia.

Omiin osallistumismahdollisuuksiin hyvin tyytyväisistä 61 prosenttia kokee muutoksien lisänneen työn mielekkyyttä, hyvin tyytymättömistä taas 63 prosenttia kokee työn mielekkyyden vähenneen.

Aktiivisin sektori organisaatiomuutosten toteuttamisessa ja uusien työmenetelmien tai -järjestelmien käyttöönotossa on ollut jo pitkään valtionhallinto. Kyselyyn vastaajista vain neljä prosenttia ilmoitti, ettei mitään muutoksia ole tehty viimeisen kahden vuoden aikana.

Viimeisen kahden vuoden aikana organisaatiota on uudistettu 74 prosentilla, työtehtäviä jaettu uudelleen 73 prosentilla ja työmenetelmiä tai -järjestelmiä uudistettu 69 prosentilla pardialaisista työpaikoista.

Pardian työkyselyssä selvitettiin, kuinka erilaisten muutosten tekeminen on vaikuttanut työn tekemiseen pardialaisten työpaikoilla.

Kyselyn aineisto kerättiin tammi-helmikuussa verkkolomakkeella. Kysely lähetettiin 20 prosentin otokselle Pardian jäsenjärjestöjen työssä olevista jäsenistä. Kyselyyn vastasi 3531 jäsentä eli vastausprosentti oli 43. Kyselyyn vastanneista 67 prosenttia työskenteli valtion virastoissa ja laitoksissa ja 33 prosenttia yksityisellä sektorilla.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt