X
SULJE MAINOS
Poliisiin on perustettu määräajaksi valtakunnallinen projektitutkintaryhmä.LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Pankkien nimissä tehdyt petokset jatkuvat

Poliisi tehostaa verkkoavusteisten petosrikosten torjuntaa ja tutkintaa.

Poliisi kertoo havainneensa kevään ja kesän aikana tietoverkkoavusteisen petosrikoskokonaisuuden, jossa rikolliset kalastelevat verkkopankkitunnuksia väärinkäytöksiä varten. Petosrikollisuuteen puuttumiseksi poliisissa on perustettu valtakunnallinen tutkintaryhmä.

Petosrikoskokonaisuus liittyy pankkien nimissä tehtyihin petoksiin, joista Keskusrikospoliisi tiedotti kesäkuussa. Petoksissa rikolliset hankkivat uhrin verkkopankkitunnukset haltuunsa ja sen jälkeen siirtävät oikeudetta varoja uhrin tililtä eteenpäin. Teot ovat kohdistuneet useaan suomalaiseen pankkiin ja näiden asiakkaisiin.

Rikoskokonaisuudessa on kirjattu kuluvan vuoden aikana valtakunnallisesti noin 700 rikosilmoitusta liittyen pääasiassa petos- ja maksuvälinerikoksiin. Taloudellinen vahinko ja tietojenkalastelu on kohdistunut aluksi iäkkäimpiin henkilöihin, mutta ilmiön edetessä myös muihin ikäryhmiin. Rikosvahingon määrä kokonaisuudessa on lähes seitsemän miljoonaa euroa.

Tekotapa kaksijakoinen

Rikosilmiön tekotapaan liittyvässä analysoinnissa on ilmennyt, että rikokset tehdään kahdessa eri vaiheessa.

Ensimmäisenä vaiheena on verkkopankkitunnusten anastamiseen ja haltuun saamiseen liittyvä kalastelu, joka tapahtuu rikollisen lähettämän tekstiviesti- tai sähköpostilinkin tai hakukoneoptimoinnin kautta. Näiden menetelmien avulla asianomistaja kirjautuu tietämättään verkkopankin sijasta rikollisen tahon hallinnoimalle alustalle, jolloin rikollinen toimija saa tietoonsa uhrin verkkopankkitunnukset.

Toisessa vaiheessa rikolliset alkavat väärinkäyttää haltuunsa saamia verkkopankkitunnuksia. Varsinaisiin väärinkäytöksiin liittyen on tunnistettu erityisesti kaksi keskeistä tekotapaa.

Ensimmäinen on varainsiirtojen lisääminen niin sanotulle odottavien maksujen listalle, josta tietämätön asianomistaja vahvistaa maksun omalla tunnuslukukoodillaan myöhemmin tai epätietoisena yrittäessään kirjautua rikollisen hallinnoiman alustan kautta omaan verkkopankkiinsa.

Toisessa ja kehittyneemmässä tekotavassa rikollinen lisää oman laitteensa hyväksyttyjen laitteiden listalle, minkä jälkeen maksun hyväksyminen onnistuu rikolliselta itsenäisesti.

Poliisiin tutkintaryhmä

Rikoskokonaisuuden ja siihen liittyvän laajemman rikosilmiön vakavuudesta ja laajuudesta johtuen poliisissa on ryhdytty keskitettyihin toimenpiteisiin.

– Poliisiin on perustettu määräajaksi valtakunnallinen projektitutkintaryhmä, johon on määrätty edustajat jokaisesta poliisilaitoksesta ja Keskusrikospoliisista. KRP:llä on rikoskokonaisuudessa johtovastuu, kertoo poliisitarkastaja Tuomas Pöyhönen Poliisihallituksesta.

Perustetussa tutkintaryhmässä on verkkorikosten tutkintaan ja selvittämiseen liittyvää erikoisosaamista, rahaliikenteen ja rikoshyödyn jäljittämiseen liittyvää osaamista sekä kykyä kansainväliseen oikeusapuyhteistyöhön, jota ilmiön torjunta ja esitutkinta edellyttää.

Poliisin mukaan tutkintaryhmän keskeinen tavoite on epäillyn tekijän selvittäminen ja rikosvastuun toteuttaminen, mutta tärkeää on myös rikosvahingon muodostumisen estäminen, valtakunnallisesti yhtenäisten toimintamallien kehittäminen ja ennalta estävyyteen sekä rikosilmiön torjuntaan liittyvät tavoitteet.

– Tietoverkkoavusteisissa petosrikoksissa on kyse valitettavasti yleistyneestä ja erittäin vahingollisesta rikosilmiöstä. Siksi valtakunnallisen projektitutkintaryhmän perustaminen on tarpeellista ja perusteltua, jotta voimme vaikuttavasti ja tehokkaasti torjua rikosilmiötä. Olennaisen tärkeää on ennalta estää tekoja, parantaa kansalaisten tietoisuutta ja varautuneisuutta tekotapaan liittyen ja kehittää asiaan liittyvien toimijoiden, kuten pankkien ja poliisien välistä yhteistyötä rikosvahinkojen minimoimiseksi, kertoo valtakunnallisen tutkintaryhmän yleisjohtaja, rikostarkastaja Mikko Kiiski Keskusrikospoliisista.

Poliisi korostaa näitä toimia:

• Älä kirjaudu verkkopankkiisi tekstiviesteillä tai sähköpostitse saamiesi linkkien tai hakukoneiden antamien hakutuloksien kautta.
• Lisää verkkopankkisi oikea osoite selaimesi kirjanmerkkeihin tai suosikkeihin.
• Suosi oman pankkisi mobiilisovellusta, joka on turvallisin vaihtoehto.
• Kerro ilmiöstä läheisillesi.

Jos epäilet, että rikolliset ovat saaneet verkkopankkitunnuksesi haltuunsa, tai huomaat verkkopankissasi sinne kuulumattomia saapuneita tai lähteviä maksuja, on tärkeää ottaa ensin välittömästi yhteys pankkiin ja vasta sen jälkeen tehdä rikosilmoitus.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt