Kokoomusnuorilla on haluja palauttaa Lumi ja Pyry Ähtäristä Kiinaan. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Pandat takaisin Kiinaan? Kokoomusnuoret ottavat kantaa

Aloitteen mielestä Lumi ja Pyry saisivat tukea Hongkongin mielenosoituksia.

Kokoomusnuoret pitää viikonvaihteessa Espoossa liittokokouksen, jossa järjestölle valitaan uusi puheenjohtaja. Ehdolla ovat Varusmiesliiton puheenjohtaja Matias Pajula, 21, Helsingistä, ja maisteriopiskelija Manolis Huuki, 27, Kannuksesta.

Nuorten järjestöt ovat tehneet 101 aloitetta kokoukselle. Osa niistä on hyvinkin värikkäitä.

* Pirkanmaan kokoomusnuoret esittää, että kansanedustajilta poistetaan taksikortit.

– Mikäli kansanedustajan täytyy käyttää taksia varmasti heidän suuresta palkastaan irtoaa rahaa myös satunnaisiin taksimatkoihin, aloitteessa perustellaan.

Kokoomusnuorten liittohallitus ”jakaa huolen”, mutta huomauttaa taksin olevan edustajille välillä tarpeellinen.

* Helsingin kokoomusnuoret haluavat vaihtoehtohoitojen saamista valvontaan ja Uudenmaan kokoomusnuoret puoskarilakia. Liittohallitus kannattaa aloitetta.

* Kokoomusnuorten liittohallitus kannattaa pirkanmaalaisten ehdotusta liikennekameroiden järkevämmäksi sijoittamiseksi.

– Tällä hetkellä liikennekameroista on tehty ”sakkorysät”. Yksi suurimmista ongelmista on se, että usein kamerat ovat sijoitettu alamäkeen ja aiheuttavat vaistonomaisia äkkijarrutuksia valtateillä, vaikka autoilijan nopeus olisi rajoitusten mukainen. … Liikennekameran ei pidä olla väline, jolla turvallisuuden parantamisen verukkeella kerätään rahaa valtion kassaan.

* Hämeen kokoomusnuoret esittää Ahvenanmaan myymistä Yhdysvalloille. Aloitteen mukaan se ”parantaisi Suomen valtiontaloutta ja mahdollistaisi myös Naton tukikohdan perustamisen Suomen välittömään läheisyyteen. Tämä parantaisi koko Itämeren alueen turvallisuutta ja sitoisi Suomen lähemmäksi länttä”.

Kokoomusnuorten liittohallitus esittää liittokokoukselle, että se hylkäisi aloitteen. Halitus ”muistuttaa vuoden 2018 liittokokouksen linjasta, jossa päädyttiin ajamaan Ahvenanmaan demilitarisoinnin lopettamista yhdistettynä Ahvenanmaan asukkaiden saattamiseen asevelvollisuuden piiriin, jotta Suomi voisi tulevaisuudessa perustaa sotilastukikohdan Ahvenanmaalle niin halutessaan”.

* Kaakkois-Suomen kokoomusnuoret haluavat, että muovisille shampoopulloille tehdään panttijärjestelmä. Nuorten liittohallitus kannattaa.

* Varsinais-Suomen kokoomusnuoret haluaa, että Ruotsin kautta kirjaimellisesti yli kuuden turvallisen maan Suomeen tulleet pakolaiset palautetaan. Liittohallitus vastustaa aloitetta huomauttamalla, että Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut antamaan kansainvälistä suojelua sitä tarvitseville.

– Lainsäädännön, sekä Suomen kansainvälisten velvoitteiden nojalla turvapaikan saaneiden turvapaikanhakijoiden palauttaminen toisen valtion alueelle ei onnistu, eivätkä kotimaan lainsäädännön muutokset myöskään muuttaisi tilannetta.

* Mikkelin kokoomuksen nuoret haluaa Lumi- ja Pyry-pandojen vuokrasopimuksen irtisanomista Hongkongin mielenosoitusten tukemiseksi ja Kiinan ihmisoikeuspolitiikan kritisoimiseksi.

Nuorten liittohallitus kuitenkaan ”ei koe Suomeen lainattuja pandoja sellaiseksi vaikuttamisen välineeksi, jonka johdosta tulisi ryhtyä valtiotasolla toimiin”.

* Kokousaloitteiden huippu lienee Pirkanmaan kokoomusnuorten aloite otsikolla ”Salawuoteus säädettäwä jällen laittomaxi ja siihen syyllistywät jalca-puuhun sidottavaxi”.

–  Salawuoteuden wuoxi ei Suomen maassa enää hancita tarpexi lapsija, ja itze sosiali-democrattinen premiääri- ministeri joutupi epätoijwoijsaan cansaa anomaan synnydys-talcoijsiin. Myös työhön tai sunnundai-circcohon ei cansa ole enää menemän, waan camareissaan pysywät huorin tecemässä, sen sociali-tuilla maxawat ja täten Suomen maan econoomia heicentäwät. Lisäxi salawuoteus aiheuttapi myös Tammerforsin parantajain-seuran mucan tylsämielisyyttä, houruamista, wäwähtelemistä, näiwetys-tautia secä hysterijaa, aloitteessa todetaan.

–  Hywäxyessään tämän aloite-ehdotuxen Cansallisen Cocomus-puolueen nuorwäen lijton lijtto-cocouma welwoittaa lijtto-regeeringiä edistämän salawuoteuden säätämistä jällen laittomaxi ja sijhen syyllistywijä jalca- puuhun sidottawaxi.

Kokoomusnuorten liittohallitus ei puhu samaa kieltä ja esittää aloitetta hylättäväksi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt