X
SULJE MAINOS

PAMin Selin: Ääriliberaalia työperäistä maahanmuuttoa ajetaan ketunhäntä kainalossa

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin (sd.) näkee maahanmuuton rikastuttavan suomalaista yhteiskuntaa, mutta ei hyväksy ääriliberaalista ajattelua työperäisestä maahanmuutosta.

– Maahanmuutto saattaa meidät uuden äärelle, elävöittää ja monipuolistaa kulttuuria sekä edistää suvaitsevaisuutta ja siten rikastuttaa koko yhteiskuntaa. Usein kyse on myös humaaniudesta ja inhimillisyydestä: ihmiset pakenevat sotaa tai vainoa. Tällaisessa tilanteessa on erityisen perusteltua, että otamme heidät vastaan, sanoo Ann Selin.

Maahanmuuttokeskustelu lähtee kuitenkin Selinin mielestä helposti väärille laduille, kun aletaan puhua työperäisestä maahanmuutosta.

Hänen mukaansa ”ääriliberaalia työperäistä maahanmuuttopolitiikkaa ajavat jotkut elinkeinoelämän edustajat ketunhäntä kainalossa”.

– Heidän motiivinsa saattavat olla hyvinkin raadollisia, kuten hankkia työvoimaa, joka on sen verran tietämätöntä suomalaisista työmarkkinoista, että ei osaa asiallisesti puolustaa oikeuksiaan. Tällaisen linjan kriitikot leimataan helposti suvaitsemattomaksi tai jopa ulkomaalaisvihamieliseksi. Tämä on propagandistinen silmänkääntötemppu, jolla motiivit käännetään ylösalaisin, sanoo Selin.

Valtaosa PAMin jäsenistä ja luottamushenkilöistä kokee, että maahanmuutto rikastuttaa suomalaista kulttuuria, mutta samaan aikaan he ovat huolissaan rajoittamattoman työperäisen maahanmuuton vaikutuksista Suomen talouteen ja työelämän laatuun, selviää PAMin jäsenkyselystä.

– PAMin jäsenet ovat monikulttuurisen yhteiskunnan puolustajia, mutta he myös ymmärtävät, että työehtojen ja palkkojen polkumyynti heikossa asemassa olevaa ulkomaalaista työvoimaa hyväksikäyttämällä johtaa surkeaan lopputulokseen kaikkien osalta, Selin selittää.

– Monikulttuurisilla työpaikoilla työskentelevät palvelualojen työntekijät osaavat nähdä todellisuuden elinkeinoelämän ja poliittisen eliitin luoman sumuverhon läpi, sanoo Selin.

Jäsenkyselyn mukaan kolme neljästä pamilaisesta ei kannata työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Selinin mielestä kaksien työmarkkinoiden syveneminen on todellinen riski.

– Meidän tulee kyseenalaistaa jatkuvan työvoiman tarjonnan lisäämisen autuus. Kun työmarkkinoilla on jo valmiiksi tiukkaa, on pelkkien elinkeinoelämän etujen sijaan katsottava inhimillistä kokonaisuutta. Onkin pohdittava, miten Suomessa jo asuvat maahanmuuttajat sekä kantasuomalaiset saadaan töihin kunnollisilla työehdoilla, ja millaista Suomea olemme rakentamassa, sanoo Selin.

Jäsenkyselyn aineisto kerättiin kevään aikana, ja siihen vastasi lähes 3 000 PAMin jäsentä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt