Osana ohjelmaa pidetään huolta siitä, että digitaaliset palvelut ovat laadukkaita ja saavutettavia. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Palvelujen digitalisointi hyödyttää asiakkaita ja viranomaisia

Valtiovarainministeriö on asettanut digitalisaation edistämisen ohjelman.

Digitalisaation edistämisen ohjelma tähtää siihen, että valtion ja kuntien viranomaisten tarjoamat julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla digitaalisesti vuoteen 2023 mennessä, todetaan valtiovarainministeriön tiedotteessa.

Tavoitteena on myös se, että elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia yrityspalveluja.

Valtiovarainministeriö lähettää maaliskuun alussa kirjeen ja ohjeen valtion ja kuntien viranomaisille elinkeinotoimintaa harjoittavien digitaalisten palvelujen kehittämisen vauhdittamiseksi.

Digitalisaation edistämisen ohjelmalla on neljä painopistettä, jotka yhdessä toteuttavat hallitusohjelmatavoitetta saattaa julkiset palvelut digitaalisina kansalaisten ja yritysten saataville vuoteen 2023 mennessä:

• Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta koskevan lain toimeenpano mahdollistaa saavutettavat, laadukkaat ja turvalliset palvelut kansalaisille.

• Digipalvelujen kehittäminen mahdollistaa tarvittavat muutokset ja tavoitellut hyödyt.

• Digituen kehittäminen ja vakiinnuttaminen nostavat kansalaisten ja yritysten osaamista palvelujen käyttäjinä.

• Digitaalinen julkisen hallinnon palvelutapa elinkeinotoimintaa harjoittaville helpottaa heidän hallinnollista taakkaansa.

– Julkisten palvelujen digitalisoinnista on laadukkaasti toteutettuna paljon hyötyä asiakkaille ja viranomaisille itselleen. Meidän kannattaisi julkisessa hallinnossa viestiä digitalisaation etenemisestä, saavutetuista tuloksista ja hyödyistä paljon enemmän kuin mitä olemme tehneet. Tässä näen digiohjelmalle sen käynnistyessä tärkeän roolin, toteaa ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt