Huonokuntoinen tieverkko ja painorajoitetut sillat nostavat Kuluvan vuoden elokuussa palvelualojen päätoimialoista heikoin kehitys nähtiin palvelualojen liikevaihdoltaan suurimman eli kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Palveluiden liikevaihto ja tuotanto alamäessä

Palvelualojen liikevaihto laski elokuussa 10,8 prosenttia viime vuoden elokuusta.

Palvelutuotanto eli volyymi, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, laski samaan aikaan 8,2 prosenttia.

Kuluvan vuoden heinäkuussa liikevaihto oli 10,9 prosentin laskussa volyymin supistuessa vastaavasti 8,5 prosenttia. Palvelualojen kehitykseen vaikutti koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne, kertoo Tilastokeskus.

Kuluvan vuoden elokuussa palvelualojen päätoimialoista heikoin kehitys nähtiin palvelualojen liikevaihdoltaan suurimman eli kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla. Sen työpäiväkorjattu liikevaihto laski 24,0 prosenttia vuoden 2019 elokuusta volyymin ollessa vastaavana aikana 21,0 prosentin laskussa.

Taiteet, viihde ja virkistys -toimialalla työpäiväkorjattu liikevaihto laski 23,0 prosenttia vuoden 2020 elokuussa vuotta aiemmasta elokuusta. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu liikevaihto pieneni 22,9 prosenttia vuoden 2019 elokuusta. Myös toimialan volyymi oli 22,3 prosentin laskussa.

Palvelualojen keskimääräistä liikevaihdon laskua matalammaksi jäi myös hallinto- ja tukipalvelutoiminta, jonka työpäiväkorjattu liikevaihto väheni 11,3 prosenttia tämän vuoden elokuussa vuotta aiemmasta elokuusta. Toimialan volyymin 9,3 prosentin lasku jäi niin ikään palvelualojen keskimääräistä volyymin kehitystä heikommaksi.

Palvelualojen päätoimialoista laskussa olivat myös ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (-5,3 %) sekä muu palvelutoiminta (-4,6 %). Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan volyymi oli vuoden 2020 elokuussa puolestaan 5,4 prosentin laskussa vuotta aiemmasta elokuusta.

Sekä informaation ja viestinnän toimialalla että kiinteistöalan toiminnassa työpäiväkorjattu liikevaihto nousi 2,2 prosenttia kuluvan vuoden elokuussa vuodentakaisesta. Vastaavaan aikaan myös toimialojen volyymit olivat kasvussa: informaation ja viestinnän toimialalla volyymi kasvoi 5,2 prosenttia ja kiinteistöalan toiminnassa 0,8 prosenttia.

Palvelualojen kausitasoitettu liikevaihto ja volyymi kasvoivat kumpainenkin 0,5 prosenttia tämän vuoden elokuussa heinäkuuhun verrattuna. Heinäkuussa liikevaihto oli 2,3 prosentin kasvussa kuluvan vuoden kesäkuusta. Samaan aikaan volyymi eli tuotanto, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, oli 1,5 prosentin nousussa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt