Jyri Häkämies. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Palveluala aallonpohjassa, konkurssiuhka syvenee

Yritykset kaipaavat hallitukselta konkreettista suunnitelmaa rajoitusten purkamisesta.

Lähes 40 prosenttia työnantajista on lomauttanut henkilöstöään kuluneen kuukauden aikana ja 14 prosenttia pelkää ajautuvansa konkurssiin lähikuukausina.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyn mukaan yritykset kaipaavat hallitukselta konkreettista suunnitelmaa rajoitusten purkamisesta siten, että Suomi saadaan juhannuksena auki.

Palvelualan osalta tulokset ovat lähes yhtä heikkoja kuin vuosi sitten. Ero vuodentakaiseen on kuitenkin se, että monen yrityksen kohdalla viimeisetkin taloudelliset puskurit on nyt käytetty.

Yritysten ahdinkoa on syventänyt ravintoloiden sulkeminen sekä liikunta- ja harrastustiloja koskevat rajoitukset.

Pääkaupunkiseudulla ja Turussa kolme neljästä yrityksestä arvioi, että liikkumisrajoitukset olisivat toteutuessaan vaikeuttaneet niiden yritystoimintaa.

Yritysten kriisitukien tarve on nyt aiempaakin akuutimpi, arvioi EK:n pk-johtaja Petri Vuorio.

– Taloudellisen tuen ohella yrittäjät odottavat hallitukselta myönteistä kannustusta ja näkymää tulevasta. Välttämättömien rajoitusten kohdalla on tärkeää tarjota yrityksille hyvissä ajoin selkeää ennakkoinformaatiota. Sumea lähitulevaisuuden näkymä on nyt vaikeuttanut entisestään rajoitusten vaatimia sopeutustoimia, hän toteaa.

Ripeän rokottamisen ohella yritykset peräävät Suomen exit-suunnitelmaa, korostaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

– Hallitukselta kaivataan konkreettista ennakkosuunnitelmaa siitä, millaisilla välietapeilla ja aikatauluilla rajoituksia aiotaan purkaa suhteessa rokotusten etenemiseen ja tautitilanteen parantumiseen. Exit-suunnitelmaan kannattaa ottaa oppia tuoreesta Tanskan mallista ja asettaa tavoitteeksi saada Suomi auki juhannukseksi.

EK:n yrityskyselyyn vastasi 1 316 yrittäjää ja yritysjohtajaa, jotka kaikki ovat työnantajia. Kyselyn vastausaika oli 25.-29.3. Aineiston analysoimisessa käytetään painokertoimia, joilla varmistetaan tulosten yleistettävyys suuntaa-antavasti koko työnantajakenttään.

Työnantajayritysten tilanne ja jatkuvuusnäkymät:

• 14 prosenttia yrityksistä pelkää ajautuvansa konkurssiin lähikuukausina (6 % marraskuussa 2020).
• 39 prosenttia yrityksistä on lomauttanut henkilöstöään edellisen 30 päivän aikana (26 % marraskuussa 2020).
• Irtisanomiset ovat hieman vähentyneet. Kahdeksan prosenttia yrityksistä on joutunut irtisanomaan henkilöstöään (11 % marraskuussa).
• Hallitus kaavaili liikkumisrajoituksia pääkaupunkiseudulle ja Turkuun. 76 prosenttia näillä alueilla toimivista työnantajayrityksistä arvioi mahdollisten liikkumisrajoitusten haittaavan niiden toimintaa (42 % arvioi liikkumisrajoitusten haittaavan yritystoimintaa paljon ja 34 % jonkin verran).

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt