Palomies työssään. LEHTIKUVA/KALLE PARKKINEN

Palomiesliitto vaatii arvioimaan palomiesten palkat uudelleen

Palomiesliitto kehottaa työnantajia arvioimaan palomiesten tehtäväkohtaiset palkat uudelleen.

Liiton mielestä palkkojen arvioinnissa olisi huomioitava Helsingin hovioikeuden päätös koskien palomiesten tasapuolista kohtelua palkkauksessa.

Helsingin hovioikeus totesi toukokuussa Espoon ja Helsingin kaupunkien menetelleen tasapuolisen kohtelun velvoitteen vastaisesti maksaessaan perustason ensihoitotehtäviä tehneille palomiehille alempaa tehtäväkohtaista palkkaa kuin perustason ensihoitajille.

Hovioikeus katsoi, että palomiehet tekivät kokonaisuutena arvioiden samanarvoista työtä kuin perustason ensihoitajat. Töiden samanarvoisuutta arvioitaessa olennaista oli töiden sisällön arviointi.

Hovioikeuden mukaan töitä ei tehnyt vertailukelvottomaksi se, että palomiehiin ja perustason ensihoitajiin sovellettiin eri virka- ja työehtosopimuksia. Merkitystä ei ollut myöskään tehtäväsidonnaisuudella eli hälytysfrekvenssillä tai sillä, miten suuri osa työajasta sisälsi ensihoitotehtäviä.

Hovioikeus totesi, että palomiesten laajempi ja monipuolisempi käytettävyys pelastuslaitoksella osoitti, että palomies oli työnantajalle tässä suhteessa merkittävämpi ja arvokkaampi kuin perustason ensihoitaja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt