Isä tekee kotitöitä imuroimalla kotona Espoossa. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Palkattoman kotityön arvo lähes sata miljardia

Tilinpidon ulkopuolinen osuus vastaa kolmannesta bruttokansantuotteesta.

Palkatonta kotityötä eli kotitalouksien itselleen tuottamia palveluita ei pääsääntöisesti lasketa mukaan bruttokansantuotteeseen. Tälle kotitalouksien tekemälle työlle voidaan kuitenkin laskea arvo.

Kotitaloustuotannon arvo oli Tilastokeskuksen laskelmien mukaan viime vuonna yhteensä 96,4 miljardia euroa, josta valtaosa eli 78,8 miljardia euroa jäi bruttokansantuotteen ulkopuolelle.

Ulkopuolelle rajattu osuus kotitaloustuotannosta vastasi arvoltaan 33,6 prosenttia bruttokansantuotteesta, joka oli viime vuonna 234,5 miljardia euroa.

Kotitaloustuotannon arvoa kutsutaan tilastokielellä bruttoarvonlisäykseksi. Se kattaa kotitalouksien itselleen tekemän työn arvon ja tuotannossa käytetyn kiinteän pääoman kulumisen.

Laskelmissa on käytetty monien vuositilastojen lisäksi kulutus- ja ajankäyttötutkimusten tietoja. Tilastokeskus noudattaa laskelmissa kansainvälistä ohjeistusta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt