Reaaliansiot laskivat keskimäärin 0,4 prosenttia. (Clipart.com)

Palkansaajien ansiot nousivat 0,2 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat keskimäärin 0,2 prosenttia tämän vuoden kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Yksityisellä sektorilla nimellisansiot kohosivat tämän vuoden kolmannella neljänneksellä 0,6 prosenttia. Julkisella sektorilla nimellisansiot puolestaan laskivat, valtiolla 1,0 prosenttia ja kuntasektorilla 1,1 prosenttia, kertoo Tilastokeskus.

Reaaliansiot laskivat keskimäärin 0,4 prosenttia edellisvuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Säännölliset ansiot nousivat kuluvan vuoden heinä–syyskuussa 0,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yksityisellä sektorilla kasvua oli 0,6 prosenttia, valtiolla 0,5 prosenttia ja kuntasektorilla 0,3 prosenttia.

Säännöllisen ansion indeksi kuvaa ansiotasoindeksiä paremmin pysyvää ansiomuutosta, sillä se ei huomioi tulospalkkioita eikä työehtosopimuksiin perustuvia kertaeriä. Kilpailukykysopimuksessa sovittuja lomarahaleikkauksia ei huomioida säännöllisen ansion indeksissä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt