Palkansaajajärjestöt eivät hyväksy hallituksen esitystä määräaikaisista työsuhteista

Palkansaajien keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK arvioivat, että hallituksen esitys määräaikaisten työsuhteiden sallimisesta ilman perusteltua syytä lisäisi eriarvoisuutta työmarkkinoilla.

SAK, Akava ja STTK kertovat tiedotteessaan olevansa erittäin huolissaan hallituksen aikeista heikentää työntekijöiden työsuhdeturvaa pysyvästi. Hallituksen esitys työsopimuslain muuttamisesta mahdollistaisi työntekijän palkkaamisen määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä.

Järjestöjen mukaan muutosesitykset lisäävät eriarvoisuutta työmarkkinoilla ja heikentävät määräaikaisten työntekijöiden asemaa entisestään. Pätkätyöhön liittyvät ongelmat koskettavat järjestöjen mukaan erityisesti nuoria naisia, joita on noin kolmannes kaikista määräaikaisista työntekijöistä.

Lisääntyvät määräaikaisuudet voivat järjestöjen mukaan myös lisätä sosiaalitukien tarvetta ja heikentää tasa-arvoa. Työelämän epävarmuuden vuoksi ihmiset eivät myöskään uskalla suunnitella perheenlisäystä, ja koko elämä pyörii karikkoisten työsuhteiden rytmittämänä.

Järjestöjen mielestä määräaikaisuuksien salliminen ilman perusteita johtaa siihen, että osa pysyviksi aiotuista työsuhteista solmitaan jatkossa määräaikaisina. Tämä vaikeuttaisi entisestään nuorten ja irtisanottujen pääsyä vakituisiin työsuhteisiin.

SAK, Akava ja STTK korostavat, etteivät ne hyväksy hallituksen esittämiä lakimuutoksia. Järjestöt esittivät niiden tilalle määräaikaisuuden perusteiden vapauttamista pitkäaikaistyöttömien kohdalla.

Jos hallituksen esitys kuitenkin etenee, järjestöt vaativat lakimuutosten säätämistä määräaikaisina sekä niiden vaikutusten arviointia.

Hallitus esittää myös irtisanotun työntekijän takaisinottovelvoitteen lyhentämistä yhdeksästä kuukaudesta neljään. Järjestöjen mielestä tämä vain entisestään heikentää irtisanomissuojaa, joka jo nyt on niiden mukaan heikompi kuin muualla Euroopassa.

Hallitus perustelee lakimuutoksia työllistämisen kynnyksen madaltamisella ja yritysten kasvuhalukkuuden lisäämisellä. Näiden tavoitteiden toteutumisesta hallitus ei kuitenkaan pysty esittämään uskottavaa arviota.

SAK, Akava ja STTK jättivät perjantaina työ- ja elinkeinoministeriölle lausuntonsa hallituksen esitykseen.

Lue myös:

EK: Hallituksen esitys määräaikaisista työsuhteista parantaa mahdollisuuksia työllistää

Kommentit