X
SULJE MAINOS
Tämä muutos on tärkeä viesti siitä, että oikeusjärjestyksemme ei hyväksy pakottamalla solmittua avioliittoa, oikeusministeri sanoo. LEHTIKUVA/KIMMO MÄNTYLÄ

Pakkoavioliiton kumoaminen tulee mahdolliseksi

Avioliittoon pakotettu ei ole siviilisäädyltään eronnut.

Hallitus esittää avioliittolakiin muutosta, joka mahdollistaisi sen, että pakottamalla solmittu avioliitto voidaan purkaa kumoamalla.

Esityksen mukaan avioliiton kumoamisen oikeudelliset vaikutukset ovat muutoin samat kuin avioerossa, mutta siviilisääty palautuu siihen, joka aviopuolisolla oli ennen pakkoavioliittoa.

– Tämä muutos on tärkeä viesti siitä, että oikeusjärjestyksemme ei hyväksy pakottamalla solmittua avioliittoa. Muutos turvaa avioliittoon pakotetun henkilön ja mahdollisten lasten oikeudet, mutta avioliittoon pakotettu ei ole siviilisäädyltään eronnut, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoo.

Esityksessä ehdotetaan, että kumoamista koskevan hakemuksen tekemiselle ei olisi määräaikaa. Asian käsittelystä tuomioistuimessa ei myöskään perittäisi hakemusmaksua. Tällä tavalla helpotetaan avioliittoon pakotetun mahdollisuuksia viedä asia tuomioistuimeen.

Hallituksen esitystä valmisteltaessa tutkittiin myös avioliiton mitätöinnin vaihtoehtoa. Kumoaminen antaa avioliittoon pakotetulle kuitenkin oikeusministeriön mukaan paremman aseman ja oikeudet.

Avioliiton mitätöiminen poistaisi kaikki avioliittoon kytkeytyvät oikeudet taannehtivasti. Avioliiton kumoaminen taas turvaa myös avioliitosta mahdollisesti syntyneiden lasten oikeuden esimeriksi perintöön ja elatusapuun.

Hallitus esittää lisäksi täsmennystä ulkomaisen avioliiton tunnustamista koskevaan sääntelyyn. Jatkossa ulkomailla alle 18-vuotiaana solmittu avioliitto tunnustettaisiin vain erityisestä syystä, jos toinen puolisoista on asunut avioliiton solmimishetkellä Suomessa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Pakkoavioliiton kumoamisen lisäksi oikeusministeriössä selvitetään pakkoavioliiton rangaistavuutta koskevan sääntelyn täsmentämistarpeita.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt