Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan selvityksen keskiössä on lääkkeitä tarvitsevien kuluttajien ja terveyspalveluiden asiakkaiden asema. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Päivittäistavarakauppa teettää lääkejakelusta asiantuntijaselvityksen

Lääkejakelun uudistamisesta tehdään lääkealan asiantuntijatietoon perustuva selvitys.

Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan tavoitteena on tarkastella, miten lääkejakelun uudistus olisi yhteiskunnan kokonaisedun kannalta parasta toteuttaa. Selvitystyön keskiössä on lääkkeitä tarvitsevien kuluttajien ja terveyspalveluiden asiakkaiden asema.

Muita keskeisiä näkökulmia ovat lääkehuollon tehokkuus ja palvelun toimivuus sekä lääkitysturvallisuuden ja lääkkeiden saatavuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa.

Selvitystyö käynnistyy marraskuussa ja valmistuu ensi touko-kesäkuussa. Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta tehtävää selvityshanketta johtaa entinen sosiaali- ja terveysministeri, peruspalveluministeri ja entinen Kelan pääjohtaja, HLT, VTM Liisa Hyssälä.

– Tarkoituksena on tarkastella apteekkitoiminnan tehtäviä ja merkitystä lääkehuollossa sekä roolia uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä ottaen huomioon kansainväliset esimerkit. Tämä selvitys on tarpeen, jotta tunnistamme tulevaisuuden apteekkitoiminnan roolin ja luonteen digitalisoituvassa terveydenhuollossa ja kaupassa, Liisa Hyssälä sanoo.

Selvitystyön aikana työryhmä kuulee lääkealan eri toimijoita ja muita keskeisiä sidosryhmiä. Tavoitteena on kattava ja eteenpäin katsova selvitys, joka huomioi myös erilaiset tulevaisuuden tarpeet ja mahdollisuudet lääkehuollon kokonaisuuden kehittämisessä.

– Lääkejakelua on jo vuosia sitten uudistettu merkittävästi muissa Pohjoismaissa. Tarkoituksenamme on tuoda tämän lääkealan ammattilaisten tekemän selvityksen kautta laadukasta tietoa ja näkemystä julkisen keskustelun ja päätöksenteon tueksi, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto kertoo.

Lääkehuollon osaamisen työryhmässä varmistavat hankkeen pääsihteerinä toimiva OTK, VT, VTL Lauri Pelkonen sekä Helsingin yliopiston farmakologian ja lääkekehityksen professori Heikki Ruskoaho.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt