Päivi Räsänen. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Päivi Räsänen: Kristilliset juhlat ovat Suomen kulttuuria

Kansanedustajan mukaan apulaisoikeusasiamies on ristiriidassa perustuslakivaliokunnan kanssa.

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) ihmettelee eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tuoretta linjausta siitä, että kaikille koulun oppilaille tarkoitettua yhteistä joulujuhlaa ei voi järjestää kirkossa.

Apulaisoikeusasiamiehen linjauksen mukaan koulun joulujuhla on osa opetusta, eikä sitä voi järjestää uskonnollisesti tunnustuksellisena siinäkään tapauksessa, että halukkaille järjestetään vaihtoehtoinen tilaisuus.

Räsäsen mukaan apulaisoikeusasiamiehen linjaus on ristiriidassa perustuslakivaliokunnan linjausten kanssa.

– Oikeusasiamies ei voi kävellä perustuslakivaliokunnan yli, Räsänen sanoo tiedotteessaan.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta linjasi vuonna 2014, että uskonnollista alkuperää olevia traditioita voi sisältyä koulun perinteisiin juhliin. Esimerkiksi yksittäinen virsi, kuten kevätjuhlassa laulettava Suvivirsi, ei tee valiokunnan linjauksen mukaan juhlasta uskonnon harjoittamiseksi katsottavaa tilaisuutta.

Näkemystään Räsänen perustelee myös sillä, että vuonna 2003 voimaan tullut uskonnonvapauslain tarkoituksena ei ollut rajoittaa koulujen mahdollisuutta järjestää kristillisen kulttuuriperinnön mukaisia joulu- tai kevätjuhlia kaikille oppilaille.

– Oppilaalla on kyllä oikeus omantunnon syistä kieltäytyä uskonnon harjoittamisesta, esimerkiksi koulujumalanpalveluksesta. Sen sijaan perustuslakivaliokunnan mukaan kristilliset juhlatraditiot, esimerkiksi virsi, ovat osa suomalaista kulttuuria, ei uskonnon harjoittamista, Räsänen sanoo.

Räsäsen mukaan Jeesuksen syntymästä kertova joulukuvaelma, jouluevankeliumin lukeminen tai ”Enkeli taivaan”- virsi ovat osa suomalaista jouluperinnettä, eikä niiden sisällyttäminen koulun joulujuhlaan hänen näkemyksensä mukaan edellytä lupien kyselemistä huoltajilta.

– Kaikilla lapsilla, niin kristityillä, muslimeilla kuin uskonnottomilla on oikeus tutustua kulttuurisiin juuriimme.

Räsänen korostaa myös sitä, että maahanmuuttajalasten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ei edistä se, että heidät eristetään arvotraditiosta, joka on muokannut suomalaista yhteiskuntaa satojen vuosien ajan.

– Jos emme itse arvosta ja tunne omaa uskonperinnettämme, kuinka voimme olettaa tänne tulijoiden sitä kunnioittavan, Räsänen kysyy.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt