”Paikallinen sopiminen on Troijan hevonen ‒ kaunis tavoite, tuhoisat seuraukset”

SEL:n puheenjohtaja pitää työehtosopimusten korvaamista paikallisella sopimisella vaarallisena ja tuhoisana hankkeena.

Suomen elintarviketyöläisten liitto SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen pitää paikallisen sopimisen mahdollistamista ohi työehtosopimusten työntekijän työehtoja heikentävänä hankkeena. Kuntonen sanoo liiton tiedotteessa, että paikallinen sopiminen ylemmän tason sopimusten sijaan on vaarallista ja tuhoisaa työntekijän kannalta.

‒ Jos paikallista sopimista voi tehdä ohi työehtosopimusten, kaunis käsite ja hyvä tavoite muuttuu Troijan hevoseksi, jolla on tarkoitus vain ja ainoastaan heikentää työntekijöiden työehtoja ja romuttaa työehtosopimusjärjestelmä sekä heikentää tätä kautta työntekijöiden yhteisvoimaa. Tätä emme voi hyväksyä, hän sanoo.

Hallituksen suunnitelman mukaan työnantaja voisi kriisitilanteessa poiketa sopimuksissa muun muassa työehtosopimusten vähimmäispalkoista ja enimmäistyöajoista. Kuntonen sanoo, että elintarvikealan työnantajat saattavat tulkita kriisitilanteeksi muun muassa sen, kun kaupan omien merkkien eli niin sanottujen private label -tuotteiden valmistussopimus on katkolla.

‒ Työehtojen heikennyksistä tulee kilpailutekijä, kun saman alan yritykset voivat teettää töitä pienemmillä henkilöstökuluilla kuin kilpailijansa. Tällainen tilanne paitsi ajaisi palkka- ja muut työehdot syöksykierteeseen myös vääristäisi kilpailua todella epäterveellä tavalla, Kuntonen sanoo.

Suomen elintarviketyöläisten liitto ei vastusta paikallista sopimista, kunhan se tapahtuu työehtosopimusten puitteissa.

‒ Jos paikallisesti voisi sopia palkka- tai muiden työehtojen heikennyksistä ohi työehtosopimuksen, se johtaisi nykyisen työehtosopimusjärjestelmän romuttumiseen ja tarkoittaisi käytännössä, että jatkossa suomalaiset palkansaajat tekisivät töitä paljon nykyistä huonommilla palkoilla ja muilla työehdoilla, Kuntonen sanoo.

Kommentit