”Paikallinen sopiminen on tärkein juttu talouden suunnan kääntämisessä”

SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalaisen avausta ”selviytymissopimuksista” osana paikallista sopimista kiitellään.

– On erittäin hyvä, että ruvetaan pikku hiljaa ymmärtämään paikallisen sopimisen merkitystä, kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari sanoo Verkkouutisille.

Myös Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder pitää Ihalaisen esitystä hyvänä uudistuksena muiden joukossa.

– Tuon tyyppinen malli pitäisi olla, mutta mallin pitää toimia niin, että myös pidetään kiinni siitä, ettei joustamisen jälkeen kuitenkin irtisanota, Fjäder sanoo Verkkouutisille.

Hän muistuttaa, että on itsekin esittänyt vastaavia kriisisopimuksia osaksi paikallisen sopimisen mahdollisuuksia jo aiemmin.

Entinen SAK: puheenjohtaja Lauri Ihalainen esitti keskiviikkona Saksan mallin kaltaisia ”selviytymissopimuksia”, joissa yrityskohtaisesti sovittaisiin joustoista, mutta taattaisiin työpaikat joksikin aikaa.

Sekä Jaskari että Fjäder näkevät selviytymissopimukset tärkeinä siksi, että nykyisin ainoa vaihtoehto yrityksen ajautuessa kriisiin ovat lomautukset, irtisanomiset ja tehtaiden siirtäminen ulkomaille.

– Pitäisi kysyä, että miten tehtaat voisivat jäädä, Fjäder sanoo.

Hän muistuttaa, että kriisi pitäisi todeta yrityksessä yhdessä johdon ja työntekijöiden kesken ja myös kriisin päättyminen pitäisi kyetä yhdessä toteamaan. Siihen tarvittaisiin pelisäännöt.

Jaskari huomauttaa, että aito paikallinen ottaa huomioon sen, että mikään yritys ei ole samanlainen.

– Ei voi ulkopuolelta määritellä, mikä on se kriisitilanne, milloin paikallista sopimista voi käyttää. Se pitäisi nähdä yrityksen sisällä, Jaskari sanoo.

Hänen mukaansa mallin pitäisi olla siinä mielessä joustava, että osapuolet sitoutuisivat joustoihin, mutta mahdollisuudet keskusteluihin pitäisi olla, jos joustot eivät edelleenkään parantaisi yrityksen tilannetta.

Jaskari korostaa, että paikallisen sopimisen pitäisi olla ensisijainen ratkaisu. Vasta jos paikallista sopimista ei hyväksytä, siirryttäisiin liittotasolle. Hän huomauttaa, että yrityksen tilannetta pitäisi pystyä myös ennakoimaan niin, ettei ratkaisuja tehtäisi vasta kriisitilanteessa. Jaskari mainitsee työaikapankit hyvänä esimerkkinä paikallisen sopimisen mahdollisuuksista.

Ihalainen esitti keskiviikkona puheessaan myös paikallisen sopimisen päälinjojen yhdistämistä mahdollisiin keskusteluihin työmarkkinaratkaisusta. Akavan Fjäder on samaa mieltä, että paikallinen sopiminen voitaisiin viedä osaksi työmarkkinaratkaisua.

Jaskari taas ei innostu ajatuksesta, että paikallista sopimista kytkettäisiin työmarkkinakeskusteluihin. Hän pelkää, että asioiden kytkeminen toisiinsa viivästyttäisi jälleen paikallisen sopimisen etenemistä.

– Paikallinen sopiminen on ehdoton ennakkoedellytys kaikelle muulle. Se on 90 prosenttia, millä taloudellista suuntaa voidaan muuttaa. Se on tärkein juttu, Jaskari kiteyttää.

Kommentit