Paavo Väyrynen. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Paavo Väyryseltä aloite EU-kansanäänestyksestä

Kansanedustaja Paavo Väyrynen on tehnyt lakialoitteen kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä EU:ssa sekä talous- ja rahaliitossa.

Paavo Väyrysen lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki kansanäänestyksestä, jonka aiheena on Suomen jäsenyys Euroopan unionissa ja Euroopan talous- ja rahaliitossa. Perustuslain mukaan äänestys on neuvoa-antava. Äänestys toimitettaisiin vuonna 2019 järjestettävien Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä.

Äänestäjien vastattavaksi esitettäisiin seuraavat kysymykset: ”Hyväksyttekö Suomen jäsenyyden Euroopan unionissa” ja ”Hyväksyttekö Suomen jäsenyyden Euroopan talous- ja rahaliitossa?”

Äänestäjän pitäisi vastata kysymykseen joko ”KYLLÄ” tai ”EI”. Äänestyksen tulos vahvistettaisiin samaan aikaan Euroopan parlamentin vaalien tuloksen vahvistamisen kanssa.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Perusteluissaan Väyrynen toteaa, että Suomi liittyi unionin jäseneksi tavalla, joka on perustuslain valossa hyvin kyseenalainen. Hänen mukaansa puute korostuu sen vuoksi, että jäsenyyspäätöksen katsottiin jälkikäteen tehdyllä tulkinnalla merkinneen Suomen liittymistä myös Euroopan talous- ja rahaliittoon.

Niin ikään hän katsoo, että EU:n luonne on muuttunut ja muuttumassa tavalla, josta ei ollut tietoa jäsenyyspäätöstä tehtäessä.

– Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmää on kehitetty ylikansallisen liittovaltion suuntaan. Euroopan talous- ja rahaliittoa ollaan kehittämässä unionin liittovaltioytimeksi, joka vauhdittaisi koko unionin muuttumista ylikansallisen liittovaltion suuntaan, Väyrynen sanoo.

Hänen mielestään EU:n yhteistä puolustuspolitiikkaa ja puolustusta on myös ryhdytty syventämään siten, että unionista tulisi sotilasliitto ja sotilaallinen suurvalta.

– Liittymispäätöksen heikko legitimiteetti ja Euroopan unionin luonteen olennainen muuttuminen edellyttävät, että järjestetään uusi kansanäänestys. Kansalaisille on tarjottava mahdollisuus ottaa kantaa unionin tulevaisuuteen ja siihen, hyväksyvätkö he Suomen jäsenyyden luonteeltaan muuttuneessa ja muuttuvassa unionissa.

Suomen eroaminen Euroopan unionista merkitsisi eroamista myös euroalueesta.

– Kansanäänestyksessä on tarjottava kansalaisille mahdollisuus ottaa erikseen kantaa Suomen jäsenyyteen euroalueessa, Väyrynen toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt