Myös valtiolla tulee Rakennusteollisuuden mielestä olla investointeihin kannustava rooli. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Päästöjä vähennetään rakentamisessa

Suurin vaikutus on rakennuskannan energiankulutuksen vähentämisellä.

Rakennusteollisuus RT:n vähähiilisyyden tiekarttatyössä on selvitetty keinoja päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen rakentamisessa ja koko rakennetussa ympäristössä. Näiden osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin kolmannes.

– Tiekartta osoittaa, että olemme jo hyvää vauhtia menossa kohti hiilineutraaliutta rakennetussa ympäristössä. Rakennusteollisuudella on lisäksi kehitteillä innovatiivisia ratkaisuja, joilla suuntausta voi vauhdittaa. Yritykset ovat sitoutuneita viemään toimia eteenpäin, mutta markkinat ja asiakkaat lopulta ratkaisevat teknologiainvestointien hyödyt. Myös valtiolla tulee olla investointeihin kannustava rooli, kertoo RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell tiedotteessa.

Rakennetussa ympäristössä ja rakentamisessa ollaan vähentämässä päästöjä 66 prosentilla seuraavien viidentoista vuoden aikana. Vuoteen 2050 mennessä vähennys olisi noin 80 prosenttia. Vertailuvuotena on nykytilan kartoituksessa käytetty vuosi 2017.

Suurin vaikutus on RT:n mukaan nykyisen rakennuskannan energiankulutuksen vähentämisellä ja lämmitysenergiamuotojen kehittämisellä. Rakentamisessa rakennustuotteiden valmistuksen teknologiakehityksellä on myös suuri merkitys. 

Suurin osa päästösäästöstä syntyy korjausrakentamisesta, joka leikkaa rakennusten energiankulutusta ja muuttaa lämmitystapoja. Päästölukuihin myötävaikuttaa myös sähkön ja kaukolämmön päästökertoimien pienentyminen.

– Rakennetun ympäristön ylivoimaisesti suurin päästölähde on edelleen rakennusten energiankulutus, vaikka vähäpäästöisempiin energialähteisiin siirtyminen on pienentänyt käyttövaiheen hiilijalanjälkeä reilulla neljänneksellä viime vuosikymmenellä. Siksi myös julkisen sektorin kannattaa suunnata päähuomio korjausrakentamisen edistämiseen, Randell toteaa.

Tuotevalmistuksen ja työmaatoimintojen päästöt pienenevät tiekartan mukaan neljänneksellä 2035 mennessä ja lähes puolittuvat 2050 mennessä. Suurin säästö syntyy rakennusmateriaalien, kuten sementin päästöjen vähenemisestä EU:n päästökaupan ajamana.

Infrarakentamisessa päästövähennyspotentiaalia löytyy etenkin työmaatoiminnoista, kuljetustarvetta vähentävästä kiviainesten alueellisesta hyödyntämisestä sekä kierrätys- ja uusiomateriaalien käytöstä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt