X
SULJE MAINOS
Pääministeri Sanna Marin antoi pääministerin ilmoituksen arktisesta strategiasta eduskunnan täysistunnossa Helsingissä keskiviikkona. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Pääministeri: Ilmastonmuutos arktisen politiikan keskiöön

Sanna Marinin mukaan arktisessa strategiassa tunnistetaan myös alueen kasvava turvallisuuspoliittinen merkitys.

– Arktisena maana olemme osaltamme vastuussa alueen säilymisestä elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. Kaiken toiminnan tulee perustua luonnon kantokykyyn, ilmaston suojelemiseen ja kestävän kehityksen periaatteisiin sekä alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamiseen, pääministeri Sanna Marin (sd.) esitellessään valtioneuvoston tuoretta arktisen politiikan strategiaa eduskunnassa.

Arktisen politiikan strategia on laadittu hallitusohjelman mukaisesti ja kattaa noin kaksi vaalikautta. Sen tavoitteet ulottuvat vuoteen 2030 asti.

Marin totesi, että edellisen strategian julkaisun jälkeen ilmastonmuutos on edennyt globaalisti ja arktisella alueella paljon oletettua nopeammin.

– Myös kansainvälisessä toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Lisäksi koronapandemian suorat ja välilliset vaikutukset näkyvät arktisessa yhteistyössä ja alueella.

– Strategian alussa esitellään arktisen alueen kansainvälistä toimintaympäristöä ja turvallisuuskysymyksiä. Strategiassa korostetaan kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä. Arktinen neuvosto ja arktiset valtiot, Suomi mukaan lukien, ovat yhteistyön ytimessä, Marin totesi.

Hänen mukaansa strategiassa tunnistetaan alueen kasvava turvallisuuspoliittinen merkitys.

– Kansainvälinen turvallisuustilanne Suomen ja Euroopan lähialueilla on epävakaa ja vaikeasti ennakoitava. Sen muutokset heijastuvat suoraan arktiselle alueelle, hän sanoi.

– Arktisen politiikan strategia perustuu ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon toimintaympäristön analyysille ja tilannekuvalle. Myös arktisen strategian lähtökohtana on, että Pohjois-Euroopan turvallisuus on yhä selkeämmin yksi kokonaisuus. Turvallisuustilanteen muutokset Suomen lähialueilla sekä Pohjois-Atlantilla kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa, Marin jatkoi.

Pääministerin mukaan Suomen tavoitteena on rauhanomainen ja rakentavan yhteistyön arktinen alue.

– Suomi voi omalta osaltaan tukea maailmaa, jossa asiat ratkaistaan kansainvälisellä yhteistyöllä. Suomi on pitänyt esillä ajatusta huippukokouksesta, jossa voisimme käsitellä turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä myös arktisen alueen maiden kesken.

Neljä painopistealuetta

Pääministeri totesi, että strategiassa priorisoidaan neljää painopistealuetta.

– Ensimmäinen näistä on ilmastonmuutos, toisaalta sen hillintä mutta myös siihen sopeutuminen. Toinen painopiste on asukkaat, näiden hyvinvoinnin edistäminen ja alkuperäiskansa saamelaisten oikeudet.

– Strategian kolmas painopiste on arktisessa osaamisessa, niin elinkeinojen kuin huippuluokan tutkimuksen näkökulmasta. Neljäntenä painopisteenä strategiassa käsitellään infrastruktuuria ja logistiikkaa.

Marinin mukaan uusi strategia nostaa ilmastonmuutoksen torjunnan, ja siihen sopeutumisen Suomen arktisen politiikan keskiöön.

– Sille on hyvät perustelut, koska uusimmat tiedot arktisen alueen ilmastonmuutoksesta kertovat, että ilmasto lämpenee jopa paljon ennakoitua nopeammin.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt