Yksi ARA-asunto merkitsee kaupungille menetettyinä tuloina jopa 5000 euroa vuodessa. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Osmo Soininvaara: Varakkaita ei voi pakottaa huonoille alueille

Konkaripoliitikon mukaan ainoa ratkaisu slummiutumista vastaan on se, ettei huonoja alueita rakenneta lainkaan.

Vihreiden pitkäaikainen vaikuttaja Osmo Soininvaara kehottaa välttämään Ruotsin esimerkkiä asuinalueiden segregaatiossa. Tutkimusten valossa ongelmaan ei ole yksinkertaisia ratkaisuja.

– On ikävää, että meillä on alueita, joilla ihmisillä menee huonosti. Menisikö näillä ihmisillä vähemmän huonosti, jos heidät sekoitetaan ympäri kaupunkia niin, ettei millään alueella mene muita huonommin, mutta ihmisillä menee yhtä huonosti kuin aiemmin, Soininvaara kysyy blogissaan.

Sosiaalisten verkostojen on havaittu syntyvän tehokkaammin samankaltaisten ihmisten välille.

– Jos siirrämme köyhän perheen kiintiököyhiksi keskelle Westendiä naapuriston silmätikuksi, voi olla, että tällä perheellä menee sen jälkeen vielä huonommin, Soininvaara jatkaa.

Hän toteaa asuntopolitiikan vievän huomattavan määrän taloudellisia voimavaroja, jotka voitaisiin käyttää muilla tavoin sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn. Soininvaaran mukaan ARA-asuntoja on mahdollista rakentaa minne vain, mutta varakkaita ei voi pakottaa huonoille alueille.

– Yksi ARA-asunto Jätkäsaaressa merkitsee kaupungille menetettyinä tuloina noin 5000 euroa vuodessa ja tuhat perhettä siis viisi miljoonaa euroa vuodessa. Torjuttaisiinko huono-osaisuutta paremmin suuntaamalla nämä rahat positiiviseen diskriminaatioon parantamaan huonomaineisten koulujen tilannetta, Soininvaara kysyy.

Kotimaisten tutkimusten mukaan kovin erilaisia ihmisryhmiä ei kannata sekoittaa keskenään.

– Jos luomme kaupunginosan, jossa on vain tulojakauman alimpaan ja ylimpään kymmenekseen kuuluvia, tulos on kaksi kaupunginosaa, jotka sijaitsevan lomittain, mutta jotka eivät juuri ole tekemisissä keskenään, Osmo Soininvaara toteaa.

– Olisi hyvä sekoittaa toisaalta hyvätuloisia ja keskituloisia keskenään ja toisaalta matalatuloisia ja keskituloisia keskenään. Keskituloisista vain tulee tässä mallissa puutetta, Soininvaara jatkaa.

Helsingissä segregaatiota on torjuttu yhdistämällä eri hallintomuotoja niin, että uusilla asuinalueilla on aina 20 prosenttia ARA-asuntoja, noin 40 prosenttia kovan rahan asuntoja ja loput esimerkiksi Hitas-sääntelyyn kuuluvia välimuodon asuntoja.

Osmo Soininvaaran mukaan huonon alueen erottaa lopulta hyvästä alueesta sijainti ja kaupunkikuva.

– Jos teemme kerrostalovaltaisen asuinalueen Lahdentien ja Kehä III:n risteyksen ramppien äärelle, siitä tulee köyhien asuinalue, vaikka kaavoittaisimme sinne pelkkiä kovan rahan asuntoja.

– Ainoa toimiva ratkaisu slummiutumista vastaan on se, ettei tehdä huonoja alueita lainkaan. Kaikista asuinalueista pitää tehdä ominaisuuksiltaan sellaisia, että niihin halutaan eikä jouduta, Soininvaara toteaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt