Pahiten väestökato on näkynyt Romaniassa, jonka väkimäärä on vähentynyt 10 prosenttia viimeisen vuosikymmenen aikana. LEHTIKUVA/AFP.

Etelä-Euroopassa ollaan enemmän huolissaan maastamuutosta

Maastamuutto huolettaa osassa Eurooppaa maahanmuuttoa enemmän.

Etelä- ja Itä-Euroopassa on maita, joissa ollaan enemmän huolissaan maastamuutosta kuin maahanmuutosta. Tieto käy ilmi tutkimuslaitos ECFR:n teettämästä kyselystä, josta uutisoi The Guardian.

Espanjassa, Italiassa, Kreikassa, Puolassa, Unkarissa ja Romaniassa väestöstä suurempi osa on huolissaan siitä, että maasta lähtee ihmisiä kuin siitä, että maahan muuttaa ihmisiä.

Pahiten väestökato on näkynyt Romaniassa, jonka väkimäärä on vähentynyt 10 prosenttia viimeisen vuosikymmenen aikana. Suurin syy tähän on, että nuoria ihmisiä on muuttanut Romaniasta töihin Länsi-Euroopan maihin.

Osassa maita huoli maastamuuttoa kohtaan on niin merkittävää, että kansan keskuudessa kannatetaan rajoituksia, joiden vuoksi maasta ei voisi lähteä pitkäksi aikaa.

Sen sijaan Pohjois- ja Länsi-Euroopassa maahanmuuttoon kohdistuu enemmän huolia kuin maastamuuttoon.

Suomi on yksi tutkimukseen osallistuneista maista. Suomessa maahanmuutto aiheuttaa selvästi enemmän huolia kuin maastamuutto. 14 prosenttia suomalaisvastaajista on huolissaan maastamuutosta ja 44 prosenttia maahanmuutosta. 20 prosenttia on huolissaan kummastakin.

22 prosenttia suomalaisvastaajista ei ole huolissaan kummastakaan tai ei osaa sanoa.

Kaikkiaan 20 prosenttia koko kyselyn vastaajista oli huolissaan maastamuutosta ja 32 prosenttia maahanmuutosta. Kysely toteutettiin 50 000 ihmiselle.

ECFR:n kysely laadittiin kuvaamaan merkittävimpiä huolenaiheita Euroopassa ennen toukokuisia eurovaaleja. Kysely toteutettiin 14 maassa.